Kmom01: Kom i gång med Python

By , , . Latest revision .

Det första vi skall göra är att skaffa oss en utvecklingsmiljö och kika i kurslitteraturen. Python fungerar på många miljöer och i olika varianter.

Vi börjar skriva de första enkla programmen för att komma underfund med hur Python kan användas och hur programmeringsspråket fungerar i grunden.

Ditt första Python-program.

Kör ditt första Python-program.

Så här kan det se ut när du är klar med Plane uppgiften.

Så här kan det se ut när du är klar med Plane uppgiften.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Labbmiljö

(ca: 2-4 studietimmar)

Se till att du har kursens labbmiljö installerad.

 1. Jobba igenom “Installera kursens labbmiljö” för att komma igång med din labb- och utvecklingsmiljö för kursen.

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

Kursens huvudbok ger förståelse och bakgrunden till att klara övningar och uppgifter.

 1. Python for Everybody: Exploring data in Python3
  • Ch1 Why should you learn to write programs?
  • Ch2 Variables, expressions and statements

#Artiklar

Efterhand som du lär dig Python kommer du att märka att du referensmanualen är en bra källa till kunskap. Bekanta dig därför med strukturen som finns på Pythons webbplats och gå igenom följande.

 1. Se översikten av referensdokumentation för Python 3.x Doc. Bekanta dig översiktligt med strukturen och se vilken typ av information som du kan hitta.

#Video

Som en generell introduktion till programming och vissa av de tekniker och konstruktioner vi går igenom under kursen rekommenderas följande video. Föreläsningen är från Harvard kursen CS50 som ges som världens största MOOC.

David J. Malan introducerar programmering och teknikerna bakom.

Nedanför hittar ni videor som kan vara bra att titta på för att lära er veckans kursmaterial.

 1. I videoserien Lär dig Python hittar du videor som är tätt kopplad till kursmaterialet. Kika på de videor som börjar med 0 och 1. Det är korta videor som tar upp delar som är relevanta i respektive kursmoment.

 2. Följande videor följer med och kompletterar kurslitteraturen. Det är författaren som har föreläsningar kopplade till bokens kapitel.

#Lästips

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övning för att träna dig och förbereda inför uppgifterna.

 1. Kom igång och gör ditt första program i Python tillsammans med artikeln “Kom igång med ditt första program i Python”. De exempelprogram du gör kan du spara i ditt kursrepo under me/kmom01/hello.

 2. Jobba igenom artikeln “Introduktion till variabler och datatyper” som hjälper dig att komma igång med grunderna i programmering med Python. De exempelprogram du gör kan du spara under me/kmom01/hello.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör laborationen “Python med värden och variabler” för att träna på grunderna i Python. Spara alla filer under me/kmom01/lab1.

 2. Gör uppgiften “Ditt första Python-skript” för att visa att du har koll på grunderna. Spara alla filer under me/kmom01/plane.

 3. Gör uppgiften “Skapa en me-sida för Python-kursen” så du kan skriva dina redovisningstexter. Spara alla filer under me/redovisa.

#Extra

Det finns inga extra uppgifter för denna veckan.

För er som vill öva mer, ni kan använda er av sidorna som finns under koda koda koda för att hitta uppgifter att öva på.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall lämna in och redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vad är en variabel?
 • Vilken utvecklingsmiljö använder du?
 • Är du bekant med programmering och problemlösning och/eller Python sedan tidigare?
 • Är du bekant med terminalen och Unix-kommandon sedan tidigare?
 • Gick det bra att komma i gång med kursmomentet, fanns det svårigheter som du fastnade på?
 • Vilken del av kursmaterialet (böcker, artiklar, videor, etc) uppskattade du mest, använde du dem alla?
 • Gick det bra att använda dbwebb test kommandot? Har du någon feedback på verktyget?

#Revision history

 • 2019-05-24: (K, efo, aar) Uppdaterade med video inför HT19.
 • 2018-06-08: (prel, mos) Nytt dokument inför uppdatering av kursen.
 • 2017-09-01: (J, mos) Video till installation av dbwebb-cli.
 • 2017-06-15: (I, mos) Omarbetning inför ht17.
 • 2016-03-15: (H, mos) Tog bort videoserie MonkeyLords och NewBoston.
 • 2016-02-22: (G, mos) Lade till videoserien “Lär dig Python”.
 • 2015-08-25: (F, mos) Ändrar till hur labbmiljön installeras samt dbwebb-cli v2.
 • 2015-01-08: (E, mos) Bort blå ruta med kursutveckling pågår.
 • 2014-10-01: (D, mos) Ändrade länken till redovisa-instruktionen.
 • 2014-08-30: (C, mos) Publicerades för första gången officiellt.
 • 2014-08-25: (B, mos) Cgi fungerar som tänkt med python3 på webbservern.
 • 2014-08-21: (A, mos) Första utgåvan för python kursen.

Document source.