Kmom06: Bildbearbetning och galleri

By . Latest revision .

Här handlar det om flexibel hantering av bilder och att låta PHP vara behjälpligt att beskära och processa bilder på serversidan. Du får jobba med det inbyggda grafik-biblioteket PHP GD och med hjälp av det bygger du upp ett skript img.php som ger dig en flexibel hantering av bilder.

Därefter tar du hjälp av ditt skript img.php och använder det för att skapa ett enkelt galleri som visar bilderna som ligger i en katalogstruktur.

Beskärning av bilder med PHP kan vara ett kraftfullt hjälpmedel för att ge bilderna lite karaktär genom att beskära dem.

Tack till Kodak-flickan för hjälpen i exemplet med img.php.

Tack till Kodak-flickan för hjälpen i exemplet med img.php.

Med hjälp av img.php blir det enklare att skapa ett galleri.

Så här kan ett galleri se ut när du är klar. Startsidan för galleriet som innehåller både bilder och kataloger.

Så här kan ett galleri se ut när du är klar. Startsidan för galleriet som innehåller både bilder och kataloger.

Kursmomentet avslutas med att du kodar ett par moduler till ditt Anax.

(Kursmomentet omfattar cirka 20 studietimmar fördelat på läsanvisningar, uppgifter och övningar samt resultat, redovisning och eftertanke.)

#Läsanvisningar

(ca: 2-4 studietimmar, inklusive extra läsning i referenslitteraturen efter eget val)

#Kurslitteratur

Läs artikeln om CImage och img.php.

CImage is a PHP class which enables scaling, cropping, filtering effects and processing of images using PHP GD. The script img.php uses CImage to enable server-side image processing together with caching and optimization of the processed images.

#Lektionsmaterial

Följande föreläsningsmaterial användes i samband med campus-kursen höstterminen 2013. Det kan vara av intresse att skumma igen – även för distanstudenten.

#Lästips

Vill du läsa mer om bildhantering med PHP, så kan du läsa om tre andra populära programvaror som gör detta, nämligen timtumb, phpTHumb och ImageMagick.

Framförallt ImageMagick har riktigt bra manualer om bildhantering i allmänhet. En bra startpunkt för den som vill fördjupa sig i ämnet.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övning, den förbereder dig inför uppgifterna och löser dem till stor del.

 1. Jobba igenom guiden “Skapa egen kod för att beskära och förminska bilder med PHP GD”.

 2. Jobba igenom guiden “Gör ett galleri för att visa upp bilder med PHP”.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Gör uppgiften “Skapa img.php och en klass CImage för bildhantering”.

 2. Gör uppgiften “Skapa gallery.php och en klass CGallery för ett bildgalleri”.

#Extra

 1. Uppgradera ditt img.php till att hantera transparenta PNG-bilder: “Uppgradera din img.php till att hantera transparenta bilder med PHP GD”.

 2. Tjuvkika på lite avancerad läsning om cachning med HTTP headers.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Hade du erfarenheter av bildhantering sedan tidigare?
 • Hur känns det att jobba i PHP GD?
 • Hur känns det att jobba med img.php, ett bra verktyg i din verktygslåda?
 • Detta var sista kursmomentet innan projektet, hur ser du på ditt Anax nu, en summering så här långt?
 • Finns det något du saknar så här långt, kanske några moduler som du känner som viktiga i ditt Anax?

#Revision history

 • 2015-11-18: (F, mos) Ändrade redovisningstexten.
 • 2013-12-18: (B, mos) Lade till föreläsning från campus.
 • 2013-10-15: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.