Kmom02: Objektorienterad programmering i PHP

By . Latest revision .

Objektorienterad programmering är en av de mer kända programmeringssätten, det är helt enkelt ett sätt att tänka, modellera och strukturera dina program. I detta kursmoment blir du introducerad till objektorienterad programmering i PHP. Du får se hur man skapar klasser, skyddar synlighet på medlemsvariabler och metoder och hur arv går till. Om du redan kan ett annat objektorienterat programmeringsspråk så kommer du att känna igen samma konstruktioner i PHP. Om du är ny så får du steg för steg gå igenom grunderna i objektorientering och det finns flera övningsprogram som du skall skriva för att komma igång.

Kursmomentet avslutas med ett par friare programmeringsövningar så att du kan visa vad du kan så här långt.

Spela 21 med en tärningshand är en av övningarna som finns med i detta kursmoment.

Spela 21 med en tärningshand är en av övningarna som finns med i detta kursmoment.

Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.

#Läsanvisningar

(ca: 2-6 studietimmar, inklusive extra läsning i referenslitteraturen efter eget val)

#Kurslitteratur

Läs följande:

1. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional

 • Chapter 6: Object-Oriented PHP
 • Chapter 7: Advanced OOP Features
 • Chapter 8: Error and Exception Handling
 • Chapter 12: Date and Time (Läs så mycket så att du klarar uppgiften längre ned)

#Lästips

När man pratar om objektorienterad programmering så behöver man också ha en viss bas i objektorienterad modellering, det underlättar. Därför kan du läsa lite om UML, “Unified Modelling Language”. En bra start plats är Wikipedia om UML.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-14 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar, de behövs normalt för att klara uppgifterna.

 1. Jobba igenom guiden “Kom igång med objektorienterad PHP-programmering på 20 steg”.

#Uppgifter

Gör EN av följande uppgifter, resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Tärningsspelet 100. Gör uppgiften tärningsspelet 100 som modul till ditt Anax och visa upp spelet i din me-sida.

 2. Gör en kalender med “Månadens Babe”. Gör uppgiften och inkludera resultatet som anax-moduler i din me-sida.

#Extra

Gör BÅDA uppgifterna.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Hur väl känner du till objektorienterade koncept och programmeringssätt?
 • Jobbade du igenom oophp20-guiden eller skumläste du den?
 • Berätta om hur du löste uppgiften med tärningsspelet 100, hur tänkte du och hur gjorde du, hur organiserade du din kod?
 • Berätta om hur du löste uppgiften med Månadens Babe, hur tänkte du och hur gjorde du, hur organiserade du din kod?

#Revision history

 • 2015-11-10: (F, mos) Tog bort äldre slides, flyttade info om redovisning till egen sida.
 • 2013-11-18: (E, mos) Kompletterade med föreläsningsmaterial från ht13.
 • 2013-11-12: (D, mos) Guiden oophp består nu av 20 steg.
 • 2013-09-18: (C, mos) Ändrade från två obligatoriska uppgifter till att välja en av två.
 • 2013-08-16: (B, mos) Mindre justering om uppgifter som tog bort valbara krav.
 • 2013-08-14: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.