Kmom03: SQL och databasen MySQL

By . Latest revision .

Så, nu har vi koll på PHP och grunderna i objektorienterad PHP, då går vi vidare till databasen MySQL och dess olika klienter samt en introduktion i frågespråket SQL. Du får jobba igenom en övning i SQL som tar dig från de enklare konstruktionerna till svårare saker som subqueries och RIGHT/LEFT OUTER JOIN. Innan den övningen så har du bekantat dig med MySQL, både i din egna utvecklingsmiljö och i BTH’s labbmiljö.

Du får pröva att använda tre olika klienter till MySQL, alla tre har sin plats och som webbprogrammerare behöver du kunna använda alla klienterna, vid olika tillfällen.

SQL i en textbaserad klient.

SQL i en textbaserad klient.

SQL i en webbaserad klient.

SQL i en webbaserad klient.

SQL som det ser ut i desktop-klienten MySQL WorkBench.

SQL som det ser ut i desktop-klienten MySQL WorkBench.

(Kursmomentet omfattar cirka 20 studietimmar fördelat på läsanvisningar, uppgifter och övningar samt resultat, redovisning och eftertanke.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar, inklusive extra läsning i referenslitteraturen efter eget val)

#Kurslitteratur

Läs följande:

1. Beginning PHP and MySQL: From Novice to Professional

 • Chapter 25: Introducing MySQL
 • Chapter 26: Installing and Configuring MySQL (skumläs översiktligt)
 • Chapter 27: The Many MySQL Clients

Läs följande referenslitteratur, om du har tillgång till dem.

1. Webbutveckling med PHP och MySQL (referenslitteratur)

 • Kapitel 8: Databaser

2. Databasteknik (referenslitteratur)

 • Kapitel 7: Introduktion till frågespråket SQL
 • Kapitel 8: Mer om SQL
 • Kapitel 9: Sammanfattning av SQL-kommandon
 • Kapitel 28: Introduktion till MySQL

#Lektionsmaterial

Följande föreläsningsmaterial användes i samband med campus-kursen höstterminen 2013. Det kan vara av intresse att skumma igen – även för distanstudenten.

#Lästips

 1. Läs om databasmodellering i en “Kokbok för databasemodellering”. Det är en lagom stor artikel som ger dig insyn i olika faser av databasmodellering och hur man kan tänka när man modellerar en databas.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-14 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar, de förbereder dig inför kommande kursmoment.

 1. Jobba igenom guiden “Kom igång med databasen MySQL och dess klienter”. Som webbutvecklare behöver du ha koll på olika varianter av klienter, testa allihop och se till att din lokala utvecklingsmiljö fungerar.

 2. Bekanta dig med “BTH’s labbmiljö för databasen MySQL”. Se till att du kan använda BTH’s databasserver för MySQL, använd de olika klienterna för att koppla upp dig.

 3. Jobba igenom övningen “Kom igång med SQL”. Lär dig grunderna i SQL, och lite till.

#Uppgifter

Det finns ingen uppgift. Det är övningarna som är viktiga och de förbereder dig inför kommande kursmoment som kommer att handla om PHP och databaser. När du är klar med övningarna så har du koll på SQL och databasen MySQL, i olika miljöer, samt klienter till MySQL. Det räcker gott för detta kursmomentet.

#Extra

Det finns ingen extra uppgift.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Är du bekant med databaser sedan tidigare? Vilka?
 • Hur känns det att jobba med MySQL och dess olika klienter, utvecklingsmiljö och BTH driftsmiljö?
 • Hur gick SQL-övningen, något som var lite svårare i övningen, kändes den lagom?

#Revision history

 • 2015-11-18: (C, mos) Ändrade redovisningstexten.
 • 2013-12-10: (B, mos) Lade till föreläsningsslides från campus.
 • 2013-09-06: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.