Kmom04: Formulär och sessioner

By . Latest revision .

I detta kursmoment går vi igenom fler grunder i CSS, grunder såsom boxmodellen, storlekar, display, float, fonter, färger och bakgrund. Du får möjligheten att leka runt och testa olika konstruktioner. Det är ett bra sätt att lära sig.

I PHP får du lära dig att skapa egna funktioner och se hur du jobbar med HTML formulär och sessioner i PHP. Du kommer bekanta dig med de inbyggda globala arrayerna ($_GET) $_POST och $_SESSION och se hur de relaterar till formulär och sessioner.

Du jobbar med ett flöde där formulär postar till en processingsida som skickar vidare till en resultatsida. Det flödet är ett vanligt sätt att strukturera sina webbapplikationer när man uppdaterar data i webbplatsen.

Du gör en labb med funktioner och du implementerar en multisida i din me-sida där du använder både formulär och sessioner.

Funktionalitet för att logga in på en webbplats löses med formulär, processingsidor och sessioner.

Funktionalitet för att logga in på en webbplats löses med formulär, processingsidor och sessioner.

En styleväljare implementerad med formulär, processingsida och sessioner.

En styleväljare implementerad med formulär, processingsida och sessioner.

Flashmeddelanden som lagras temporärt i sessionen kan ge användaren återkoppling på om saker gick bra eller ej.

Flashmeddelanden som lagras temporärt i sessionen kan ge användaren återkoppling på om saker gick bra eller ej.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läs & Studera

(ca: 6-10 studietimmar)

#HTML & CSS

Läs följande för att fortsätta bekanta dig med teknikerna.

 1. Läs igenom följande sektion i guiden “Kom igång med HTML och CSS”.

 2. Läs igenom artikeln “Vanliga CSS-konstruktioner som är bra att kunna” och prova konstruktionerna på egen hand.

 3. Se en översikt av olika formulärelement, det räcker att du bekantar dig med hur de ser ut. Du kan även testa dem hur de fungerar.

#PHP

Läs följande för att fortsätta bekanta dig med tekniken.

 1. I kursboken Webbutveckling med PHP och MySQL är följande kapitel relevanta att läsa igenom.

  • Kapitel 7 Funktioner
 2. Läs igenom följande sektioner i guiden “Kom igång med programmering i PHP”.

#Videor

Du fick länkar till kursens inspelade och sparade videor i försa kursmomentet. Kika där om du glömt länkarna.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-8 studietimmar)

#Övningar

Det finns inga speciella övningar till detta kursmomentet. Men de delar som ligger i guiderna ger dig grunden för det som behövs för att lösa uppgifterna.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “PHP lab 4: skapa egna funktioner”. Spara alla filerna i katalogen me/kmom04/lab4.

 2. Gör uppgiften “Bygg ut din me-sida till version 4 (v2)”. Spara filerna i katalogen me/kmom04/me4.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Börjar du känna att du bemästrar CSS? Beskriv hur väl du kan CSS (nybörjare, erfaren).
 • Vad tycker du om CSS så här långt in i kursen?
 • Känns det som du greppar konceptet med php och funktioner?
 • Gick det bra med html formulär, GET, POST och processingsidor i php?
 • Lyckade du får ordning på hur php och sessioner fungerar?
 • Vilken är din TIL för detta kmom?

#Revision history

 • 2020-09-04: (H, mos) Genomgången inför ht20.
 • 2018-09-17: (F, mos) Uppdaterad för v3, mer exempelprogram.
 • 2017-06-15: (E, mos) Uppdaterad labbserie.
 • 2016-08-31: (D, mos) Lade till rätt videoserie från youtube.
 • 2016-02-22: (C, mos) Bort med not om kursutveckling och länk till version 1.
 • 2015-08-25: (B, mos) Genomgången och första versionen släppt.
 • 2015-06-03: (A, mos) Första utgåvan för htmlphp version 2 av kursen.

Document source.