Utvärdera designprinciper som webbplatser använder sig av (v2)

By , . Latest revision .

Du skall i denna analys välja ut ett antal olika webbplatser inom gruppen personsidor (portfolio/me-sida/blogg eller liknande). Med dessa sidor skall du försöka identifiera om de använder sig utav några designprinciper du kan känna igen samt om du finner något annat tongivande för designen i deras webbplats.

Du skall sen genomföra samma analys på din egen portfolio sida och jämföra vad det finns för skillnader mellan din egen sida och de du undersökt.

Analysen av andras sidor kan ni göra i grupp 2-4 eller självständigt. Analysen av er egen sida ska ske självständigt.

#Förkunskaper

Du har gjort den föregående utredningsuppgiften “Utvärdera webbplatsers laddningstid och användbarhet”.

Du har läst om principer för design i kursmomentets läsanvisningar.

#Introduktion

Varje gruppmedlem skall ha sin egen kopia av rapporten i sin egen portfolio-sida.

Du har sedan tidigare bekantat dig med några av de designprinciper som finns. Designprinciper som kan vara intressanta är till exempel balans, perspektiv, harmoni, unity, rörelse, variation men du väljer själv vilka du vill jobba med.

Luta dig tillbaka och inse att du faktiskt kan vara kritiker av en design för en webbplats. Även om du själv kanske inte vore kapabel att göra en god design, så kan du identifiera om en design är god eller ej och du kan identifiera vissa tongivande delar av designen. Du kan luta dig mot eget tycke och smak och fundera på hur du subjektivt upplever designen. Men tänk också att bortom ett subjektivt tyckande så finns det fastlagda principer för vad som kännetecknar och bygger upp en design. Det handlar om designprinciper och designelement. Uppgiften går ut på att träna din blick för detta.

#Krav

 1. Skapa en ny rapport i content/analysis/03_designprincip.md.

 2. Välj ut 3 webbplatser inom kategorin personsidor som skall analyseras, berätta hur du gjorde urvalet.

  1. Notera att du inte ska använda andra studenters me-sidor/portföljer.
 3. Berätta om du använde något speciellt bakgrundsmaterial som definierade designprinciper (och designelement). Det blir stöd för din bakomliggande metod för att utföra din studie.

 4. För varje webbplats, gör följande (skriv kortfattat, 1-2 meningar om varje):

  1. Kommentera webbplatsens mål och syfte. Varför finns webbplatsen till?
  2. Kommentera webbplatsens design och vad som kännetecknar den rent allmänt.
  3. Kommentera om du själv anser att designen gynnar webbplatsens mål och syfte, och/eller vilken känsla som designen ger.
  4. Lyft fram den eller de designprinciper du anser kännetecknar webbplatsens design och exemplifiera. Notera gärna vilka designelement som använts.
  5. Kika om designprinciperna som används är lika/olika för framsidan och undersidorna och kommentera.
 5. Sammanfatta ditt resultat i en analys och skriv generellt om din studie, kom du fram till något speciellt rörande hur webbplatser använder designprinciper?

 6. Analysera självständigt din egen sida på samma sätt och jämför med de sidor du/din grupp har kollat på:

  1. Analysera din sida utifrån punkt 4.2 - 4.5
  2. Finns det uppdateringar du kan göra på din sida sett utifrån vad du märkt av under din analys?
  3. Notera uppdateringarna du gör, eller väljer att inte göra.
 7. I slutet av rapporten skriver du ett eget stycke med namnen på dina gruppmedlemmar.

#Peer-review

Inom akademin är en viktig del att utvärdera andras arbeten. Forskare utvärderar varandras forskning genom peer-reviews och i kommande examensarbeten ska ni opponera på andra studenters arbeten. För att förbereda inför detta och för att lära dig att ge och ta emot konstruktiv kritik ges i kursen möjlighet för peer-review. Denna del är frivillig, men jag hoppas en del studenter utnyttjar möjligheten.

I Canvas finns uppgift för kmom04-kmom06 under uppgiftsgruppen Rapport peer-review. Lämna in en länk direkt till din rapportsida. Onsdagen efter inlämning görs en fördelning av rapporter studenter i mellan. Ni kan sedan gå in och läsa varandras rapport och skriva en kommentar. Skriv gärna med utgångspunkt i mallen och de kommentarer som finns där.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2021-11-15: (B, efo) Uppdaterad med peer-review
 • 2020-12-03: (A, nik) Uppdaterad version inför ht20 och design-v3

Document source.

Category: kurs/design.