Förbättra din portfölj med designprinciper

By . Latest revision .

Vi använder vår erfarenheter från analysen av webbplatser och designprinciper för att förbättra vår egen portfölj.

#Förkunskaper

Du har tittat igenom “Design Elements & Principles” som visualiserar, beskriver och exemplifierar 20 designprinciper.

Du har gjort uppgiften “Utvärdera designprinciper som webbplatser använder sig av”.

#Krav

  1. Välj ut tre designprinciper från “Design Elements & Principles”.

  2. Implementera de tre designprinciper i din portfölj.

  3. Beskriv vilka designprinciper du har valt ut och implementerad som en del av din inlämning på Canvas.

#Extrauppgifter

Inga extrauppgifter för denna uppgiften.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2021-11-25: (A, efo) Skapad inför ht21

Document source.

Category: kurs/design-v3, portfölj, designpriciper.