Utvärdera webbplatsers laddningstid och användbarhet (v2)

By , . Latest revision .

Du skall välja ut ett antal olika webbplatser och testa dem för att mäta hur snabbt de laddas och om de innehåller några saker som kan förbättras med tanke på laddningstid och användbarhet.

Du kan jobba enskilt eller i grupp (2-4 personer) för att lösa denna uppgiften.

#Förkunskaper

Du har gjort den föregående utredningsuppgiften “Utvärdera webbplatsers färgval och känslan de signalerar” så du har ett format för att skriva din rapport i.

#Introduktion

Även om ni jobbar i grupp så skall var och en av er lägga in varsin analys i sin egen portfolio-sida.

Förbered dig inför uppgiften genom att jobba igenom kursmomentets läsanvisningar under “Webbplatsers laddningstid”.

När du mäter laddningstid via devtools och filken “Network” så använd shift-ctrl-r så att webbläsaren inte använder sina cachade objekt.

#Krav

 1. Skapa en ny rapport i content/analysis/02_load.md.

 2. Välj ut 3 webbplatser som skall analyseras, berätta hur du gjorde urvalet.

 3. Beskriv vilka verktyg du använde och hur du utförde arbetet för att samla in dina mätvärden. Det blir en kort beskrivning av din metod.

 4. Skapa ett Excel-ark, till exempel Google Kalkylark, för att spara dina mätningar i. För allt du nu skall mäta, dokumentera det i Excel-arket. Länka till ditt Excel-ark så man ser rådatan.

  1. Embedda din data i din analys. För att göra detta på Google Sheets trycker du på “File -> Publish to the web -> Embed”. Lägg en klass på din iframe och ändra bredden/höjden så det passar din analys.
 5. För varje webbplats, gör följande:

  1. Ta en snapshot (bild) på webbplatsen.
  2. Välj ut tre sidor (bifoga länkarna) som skall mätas med Google Pagespeed. Mät på både Mobile och Desktop. Notera de betyg som ges.
  3. För varje sida, mät med devtools flik networks och notera sidans laddningstid tillsammans med antalet resurser som laddas samt sidans totala storlek. För varje sida gör mätningen tre gånger och ta snittet av mätvärdena.
  4. Diskutera och skriv en mening om hur webbplatsen kan förbättra sig.
 6. Sammanfatta ditt resultat i en analys och skriv om vilka de vanligaste förbättringsåtgärderna verkar vara för ditt urval av webbplatser.

 7. Rangordna dina webbplatser baserat på deras mätvärden och utse en vinnare i testet och kommentera resultatet.

 8. Bestäm en gräns för absolut laddningstid som du själv uppfattar som snabb eller långsam webbplats. Skriv en mening om hur ditt urval av webbplatser klarar ditt gränsvärde och hur du upplever webbplatsernas snabbhet, rent generellt, i ditt urval.

 9. I slutet av rapporten skriver du ett eget stycke med namnen på dina gruppmedlemmar.

#Peer-review

Inom akademin är en viktig del att utvärdera andras arbeten. Forskare utvärderar varandras forskning genom peer-reviews och i kommande examensarbeten ska ni opponera på andra studenters arbeten. För att förbereda inför detta och för att lära dig att ge och ta emot konstruktiv kritik ges i kursen möjlighet för peer-review. Denna del är frivillig, men jag hoppas en del studenter utnyttjar möjligheten.

I Canvas finns uppgift för kmom04-kmom06 under uppgiftsgruppen Rapport peer-review. Lämna in en länk direkt till din rapportsida. Onsdagen efter inlämning görs en fördelning av rapporter studenter i mellan. Ni kan sedan gå in och läsa varandras rapport och skriva en kommentar. Skriv gärna med utgångspunkt i mallen och de kommentarer som finns där.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2021-11-15: (B, efo) Uppdaterad med peer-review
 • 2020-11-25: (A, nik) Första utgåvan.

Document source.

Category: kurs/design, tema.