Skapa en portfölj för kursen webgl

By . Latest revision .

Skapa en portfölj för presentation av dina kursmoment i kursen webgl och vidare i dina studier. Du kopierar en struktur för en webbsida som består av HTML, CSS och JavaScript med ett färdigbyggt skal för de webbsidor som portföljen skall bestå av.

När kursen är klar kommer din portfölj att samla en stor del av det arbetet du gjort under kursen, det blir en del av din redovisning av kursen.

#Förkunskaper

Du har installerat kursens labbmiljö samt installerat kommandot dbwebb och du har clonat kursrepot för kursen.

Du har gjort uppgiften “Rita punkter med WebGL”.

#Introduktion

I din portfölj skall du samla dina redovisningstexter och du visar upp de uppgifter du löst. Det ger dig en samlad plats att utgå ifrån när du vill visa upp vad du gjort i kursen.

Redovisningstexterna är en del av underlaget till bedömning och betygsättning i kursen.

Du kan testa hur portföljen bör fungera, genom att öppna din exempel-katalog i kursrepot under example/portfolio.

I videoserien Spelteknik för webben visar Emil hur man kan göra sin portfölj till sin egen.

#Krav

I din kurskatalog (repot) för kursen, skall du ta en kopia av exempelkatalogen example/portfolio och lägga i din me-katalog under me/portfolio. Gör det med följande kommando i terminalen.

# Gå till kurskatalogen
cp -ri example/portfolio me
  1. Du har nu en grund för din portfölj i kursen. Modifiera den så den blir “din egen”.

  2. Uppdatera sidan index.html så att den innehåller en kort presentation av dig själv tillsammans med en bild som får representera dig.

  3. I sidan redovisning.html skall du skriva dina redovisningstexter för varje kursmoment.

  4. Öppna filen kmom01.html och integrera resultatet av uppgiften “Rita punkter med WebGL” i denna sida och som en del av din portfölj.

  5. Gör en dbwebb publish för att kolla att allt validerar och fungerar.

dbwebb publish redovisa

#Extrauppgift

Om du har tid och kraft.

  1. Lägg extra kraft på CSS och styla din portfölj så den blir mer personlig.

  2. Lägg till något enkelt JavaScript som gör din portfölj än mer personlig.

#Tips från coachen

Koden bakom din portfölj behöver validera och följa god kodstandard.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2018-09-24: (B, efo) Rensade ut i kraven och la till krav om kmom01.
  • 2018-08-07: (A, efo) Kopierad från generella, omarbetad till webgl portfölj.

Document source.

Category: webbprogrammering, kursen webgl.