Resultat och redovisning

By . Latest revision .

Som ett sista steg i varje kursmoment skall du redovisa. Gör så här.

#Skriv redovisningstext

Skriv en redovisningstext och redovisa dina reflektioner från kursmomentet.

Besvara de specifika frågor som finns för varje kursmoment.

Reflektera över svårigheter, problem, lösningar, erfarenheter, lärdomar, resultatet, etc.

Skriv ett stycke om 15-30 meningar under respektive kursmoment i filen me/portfolio/redovisning.html.

När du är klar innehåller filen me/portfolio/redovisning.html redovisningstexter från samtliga kursmoment.

#Ladda upp och publicera din kurskatalog

Ladda upp din kurskatalog med alla dina övningar genom att göra följande kommandon i terminalen.

# Gå till din kurskatalog
dbwebb publish me

Den länken som visas i utskriften av kommandot, är länken till din me-sida. Där kan du se ditt publicerade resultat.

Rätta eventuella fel som dyker upp. Det som du laddar upp skall vara felfritt.

#Kopiera redovisningstexten till Canvas

Kopiera redovisningstexten och lämna in den på redovisningen Canvas tillsammans med en länk till din me-sida.

Läraren kommer snabbt kolla igenom din redovisningstext och uppgifterna. Betyg är G (godkänd) eller U/komplettera (komplettera → gör om → gör bättre). Bedömningen baseras på din redovisningstext samt att dina uppgifter är utförda enligt instruktionerna.

#Feedback och frågor

Vilken feedback kan jag förvänta mig?

Ställ dina frågor och funderingar i discord. Se till att du får dina frågor besvarade. Fråga igen om något är oklart.

#Hur testas mitt resultat?

Den som rättar och kontrollerar din inlämning utgår från följande kommando.

dbwebb inspect kmom01

Byt ut kmom01 mot det kursmoment du vill inspektera.

Du kan själv provköra och se samma resultat som läraren ser. Det är en mycket god idé att alltid testköra sin inlämning på samma sätt som rättaren gör. Du sparar tid genom att upptäcka eventuella slarvfel.

Andreas visar hur man rätta sitt egna kmom.

#Klart!

I videon nedan lämnar Andreas in på Its, du ska göra din inlämning i Canvas.

Andreas visar hur man lämnar in ett kmom.

Ta en kort mental paus innan du ger dig på nästa kursmoment.

#Revision history

  • 2018-09-25: (I, efo) Bytte från ITs till Canvas.
  • 2017-10-18: (B, mos) Översyn inför ht17.
  • 2015-10-07: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.