Kmom03: JSON och RESTful

By . Latest revision .

Vi jobbar vidare med meappen och jQueryMobile. Nu handlar det om tekniken att hämta JSON data från RESTful servrar via Ajax och hur man kan hantera den informationen i en klientfokuserad webapp.

Kanske når vi en gräns där vi tycker att ett ramverk likt jQm börjar inkränka på vår kod-arkitektur? Eller så är vi nöjda med hur jQm hanterar detta. Låt se.

På vägen tar vi och övar att söka och visa information i JSON-filer.

Så här kan det se ut när du jobbar dig igenom kursmomentet.

Bekanta dig med JSON filer och dess uppbyggnad.

Bekanta dig med JSON filer och dess uppbyggnad.

Sida som visar antalet lediga jobb samt platsannonser.

Sida som visar antalet lediga jobb samt platsannonser.

Undersida som visar lediga jobb och antal platsannonser i Blekinge.

Undersida som visar lediga jobb och antal platsannonser i Blekinge.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 6-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Läs följande:

 1. Mobile HTML5.
  • Ch 11: CSS3 features in Responsive Web Design
  • Ch 12: Designing Mobile Applications

#Artiklar

Det finns inga artiklar.

#Video

Det finns inga videoförslag.

#Lästips

Det finns inga extra lästips.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar för att träna inför uppgifterna.

 1. Läs igenom artikeln och installera “Utvecklingsverktyg för REST tjänster”.

 2. Installera och testa verktyget jq via artikeln “Installera verktyget jq för att söka i JSON-filer”.

 3. Läs igenom artikeln och gör övningarna i “Mobil webapp och RESTful server”. Spara de övningar du gör i mappen me/kmom03/ajax.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Sökverktyg för JSON filer”.

 2. Gör uppgiften “Meapp med dynamiska sidor via jQueryMobile, Ajax och JSON”.

#Extra

Det finns ingen extrauppgift.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Hur kändes det att jobba med applikationen jq för att söka i och visualisera JSON-filer? Är det något du kan se användning för?
 • Hur är din generella uppfattning om jQueryMobile (och jQuery) nu efter tre kursmoment?
 • Var det något extra du gjorde i uppgiften som du vill berätta om?
 • Var det något som krånglade eller tog extra mycket tid?

#Revision history

 • 2015-11-23: (A, mos) Första utgåvan för kursen.

Document source.