Länkar till resurser

By . Latest revision .

Här samlar jag länkar till resurser som kan vara användbara för kursen. Om ni har förslag på länkar som borde läggas till, hör av er till en av lärarna i kursen. Vi motar väldigt gärna förslag på fler länkar.

#dbwebb länkar

Länkar till utspridda dbwebb artiklar med bra material.

Länk Förklaring
dbwebb test Förklaring av dbwebb test
Hur ber man om hjälp med kod i chatten? Artikel som förklarar hur man använder chatten på bästa sätt
pylint valideringsfel Förklaring av valideringsfel
Kända fel och lösningar Förklaring på fel vi känner till och hur man löser dem

#Läromaterial

Tjänster med mer läromaterial.

Länk Förklaring
Den officiella python guiden Pythons egna genomgång av Python
Reserverade nyckelord i Python Använd inte dem som variabelnamn i er kod.
How to write beautiful python code with PEP 8 En sammanfattning av PEP8 länken nedanför.
PEP8 Style guide Pythons guide för hur man bör skriva sin kod. Skillnad på bra och dålig kod.
Hedy Lite annorlunda sätt att lära sig programmera. Börja med ett förenklat programmeringsspråk som blir mer avancerat för varje nivå man klarar.
Python Tutorial for Beginners Tips från en före detta student. En Youtube spellista med bra förklaringar.

#Verktyg/Tjänster

Länkar markerade med *, är bra när man vill felsöka.

Länk Förklaring
*pythontutor Visualisera hur din kod exekveras.
*diffchecker Jämför två texter och se var de skiljer sig. (alternativ är att använda kommandot diff i terminalen)
*stackoverflow Forum för att be om hjälp med programmering. troligen har någon annan redan ställt frågan du har, börja därför med att leta om någon har gjort det.

#Koda koda koda

Tjänster där ni kan öva på att skriva kod.

Länk Förklaring
CheckIO Lär dig koda Python genom ett spel
Coding Bat Problem att öva på
CodeWars Öva på programmerings utmaningar och tävla mot andra
leetcode Öva på programmerings utmaningar och tävla mot andra
hackerrank Öva på programmerings utmaningar och tävla mot andra
Project Euler Programmerings utmaningar

#Revision history

  • 2023-06-14: (A, aar) Första utgåvan.

Document source.