Kmom03: Autogenerering av UML och dokumentation

By . Latest revision .

Det finns färdiga verktyg för att generera UML diagram och dokumentation från färdig kod. Vi ska titta närmare på några verktyg och se hur de fungerar.

Vi ska även jobba vidare med Flask-appen och se hur grunderna i template-motorn Jinja2 kan fungera.

Flask, routes och Jinja2.

Flask, routes och Jinja2.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 8-10 studietimmar)

#Kurslitteratur

Det finns inga läsanvisningar.

#Artiklar

Det finns inga extra artiklar.

#Video

Titta på följande:

#Lästips

 1. Jinja2 går lite utanför kursramen. Det skadar dock aldrig att kika på.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-10 studietimmar)

#Övningar

Genomför följande övning för att träna dig.

 1. Jobba igenom övningen “Flask och jinja2”.

 2. Läs artikeln som handlar om att “autogenerera UML och dokumentation”.

#Uppgifter

Dessa uppgifter skall utföras och redovisas.

 1. Gör uppgiften “Skapa person-objekt till me-sidan

 2. Gör uppgiften “Skapa data-objekt till me-sidan”.

 3. Gör uppgiften “Skapa Black Jack”.

 4. Fyll på redovisning.html med kursmomentets redovisningstext.

#Extra

 1. Automatgenerera dokumentation för ditt Black Jack spel

 2. Automatgenerera klassdiagram för ditt Black Jack spel

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i redovisningstexten.

 • Vad tyckte du om Jinja2?
 • Vad tyckte du om strukturen på Flask-appen?
 • Gick det bra med autogenereringen?
 • Gjorde du någon extrauppgift på Black Jacken?
 • Gick det bra att komma i gång med kursmomentet, var det lagom, för litet, för stort?
 • Vilken del av kursmaterialet (böcker, artiklar, videor, etc) uppskattade du mest?

#Revision history

 • 2017-01-24: (B, mos) Publicerat.
 • 2016-04-12: (A, lew) Första utkastet.

Document source.

Category: oopython.