Boken: Python 3 Object-oriented Programming

By . Latest revision .

En relativt ny bok (2018) som tar upp grunderna i Python 3 samt går in på objekt-orientering och klasser.

Boken används som referenslitteratur i kursen oopython.

#Om Boken

Bokens omslag.

Bokens omslag.

Titel:Python 3 Object-oriented Programming
Utgiven, revision, antal sidor:2018 oktober, tredje utgåvan, 466 sidor
Författare:Dusty Phillips
Förlag:Packt Publishing Ltd.
ISBN:9781789615852

BTHLibrisGoogle BooksBokusAdlibrisAmazonBarnes&Noble

Boken finns som ebook via PacktPub.

Vi har tidigare använt andra utgåvan av boken, information om den kan ni hitta här.

#Revision history

  • 2020-01-09: (A, aar) Uppdaterade till tredje utgåvan istället för andra.

Document source.

Category: bok.