Lämna in och redovisa uppgift

By . Latest revision .

Som ett sista steg i varje kursmoment skall ni lämna in veckans uppgifter. Gör så här.

#Jobbar ensam

Även om du jobbar ensam behöver du ha gå med i en grupp på Canvas innan du gör första inlämningen. Gör sen följande när du ska lämna in ett kursmoment.

#steg 1

Ladda upp din kurskatalog med alla dina uppgifter genom att göra följande kommandon i terminalen.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb publish me

#steg 2

Svara på quizet som finns för kursmomentet du lämnar in.

#steg 3

Gör inlämning på uppgiften med namnet för kursmomentet. I texten skicka med länk till din användare på studentservern.

#Jobbar i grupp

Innan ni gör första inlämningen på Canvas behöver ni ha gå med i samma grupp på Canvas. Gör sen följande när ni ska lämna in ett kursmoment.

#steg 1

Båda behöver ladda upp koden till studentservern, det räcker inte med att en av er har koden.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb publish me

#steg 2

Båda ska svara på quizet som finns för kursmomentet. Quizet är inte en del av grupparbetet utan ska utföras individuellt.

#steg 3

Bara en av er ska lämna in uppgiften som finns för kursmomentet. Glöm inte att klicka i "Skicka kommentar till hela gruppen".

I texten skriv namn på båda gruppmedlemmarna och skicka med länk till bådas användare på studentservern.

#Klart!

Ta en kort mental paus innan ni ger dig på nästa kursmoment.

#Revision history

  • 2022-12-21: (A, aar) Första versionen.

Document source.