Kmom06: Enhetstestning

By . Latest revision .

Nu börjar vi närma oss slutet och vi finpolerar vårt Anax Lite genom att komplettera med enhetstester och vi förbättrar databasens prestanda med index.

När det gäller enhetstestning så jobbar vi med PHPUnit och vi försöker hitta klasser som är testbara och vi ser hur bra vi lyckas uppnå kodtäckning.

Optimera databasen med index.

Optimera databasen med index.

Enhetstestning med PHPUnit via en Makefile.

Enhetstestning med PHPUnit via en Makefile.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 2-4 studietimmar, inklusive extra läsning i referenslitteraturen efter eget val)

#Kurslitteratur

Det finns inga specifika läsanvisningar till detta kursmomentet.

#Artiklar

Läs följande.

 1. Bekanta dig översiktligt med de olika delarna av manualen i MySQL om optimering. Se vilka delar som kan optimeras och på vilket sätt. Skumma igenom de olika delarna.

 2. Bekanta dig kort och översiktligt med PHPUnits dokumentation. Kika över innehållsförteckningen och skumläs kapitel 2 och 3 som ger dig en grov introduktion till hur du jobber med phpunit.

 3. Bekanta dig kort och översiktligt med Xdebug för PHP och kika snabbt över vilken dokumentation som finns. Se vilka funktioner Xdebug kan tillföra till din utvecklingsmiljö. Vi kommer enbart använda Xdebug för att PHPUnit behöver det för att generera kodtäckning.

#Lästips

Kika på följande lästips om du finner dem intressanta.

 1. Databasteknik

  • Kap 22: Fysiska lagringsstrukturer i databaser
 2. Databasteknik

  • Kap 9: Sammanfattning av SQL-kommandon
  • Kap 21: Index och prestanda

Vissa av kapitlen finns i bokens webbkurs, del 2.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 12-16 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övning, den förbereder dig inför uppgifterna.

 1. Jobba igenom övningen “Index och prestanda i MySQL” som tränar dig i hur du kan optimera dina databasfrågor med index. Spara dina testprogram i me/kmom06/index.

 2. Installera PHPUnit och Xdebug för att kunna köra enhetstester med kodtäckning på din lokala maskin.

 3. Jobba igenom exemplet example/phpunit/README.md (i kursrepot) som visar dig grunderna i enhetstester med phpunit och kodtäckning. Kopiera och spara filerna till me/kmom06/phpunit så du kan testa skriva ett eget testfall.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Gör uppgiften med “Använd index för bättre prestanda i databas”. Spara uppdateringarna du gör i ditt me/anax-lite, använd kommentarer för att beskriva vad du gör.

 2. Gör uppgiften “Dokumentera din ER-modell med Reverse Engineering”. Spara resultatet i me/kmom06/er3. Det är samma sak som du gjort i föregående kmomentent, det handlar om att få med de uppdateringar du nyss gjort.

 3. Gör uppgiften “Skapa enhetstester till Anax Lite”. Spara uppdateringarna du gör i ditt me/anax-lite och del-uppgiften för Guess utför du i me/kmom06/phpunit.

 4. Pusha och tagga ditt Anax Lite, allt eftersom och sätt en avslutande tagg (6.0.*) när du är klar med alla uppgifter i kursmomentet.

#Extra

Det finns inga extrauppgifter.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

 • Vad du bekant med begreppet index i databaser sedan tidigare?
 • Berätta om hur du jobbade i uppgiften om index och vilka du valde att lägga till och skillnaden före/efter.
 • Har du tidigare erfarenheter av att skriva kod som testar annan kod?
 • Hur ser du på begreppet enhetstestning och att skriva testbar kod?
 • Hur gick det att hitta testbar kod bland dina klasser i Anax Lite?

#Revision history

 • 2017-04-28: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: kurs oophp-v3, kurs oophp.