Använd index för bättre prestanda i databas

By . Latest revision .

Du ska använda dina kunskaper om hur index påverkar prestanda i en databas och uppdatera din datamasmodell genom att lägga till ett antal index i ditt Anax Lite.

#Förkunskaper

Du är väl bekant med Anax Lite.

Du har jobbat igenom artikeln “Index och prestanda i MySQL”.

#Introduktion

Du skall visa att du kan grunderna i att skapa index för att förbättra prestandan i en databas.

Jobba med den databasmodellen du har i ditt Anax Lite och välj ut ett par platser där du anser att index är relevanta, kontrollera hur EXPLAIN ser ut och lägg till index och kontrollera resultatet med EXPLAIN.

#Krav

  1. Leta reda på tre mer relevanta platser där du bör använda index. Skriv kort i redovisningstexten om varför du valde respektive plats.

  2. Kontrollera nuläget med EXPLAIN. Lägg till det/de index du anser behövs. Kontrollera resultatet med EXPLAIN. Skriv kort om resultatet i redovisningstexten.

  3. Se till att dina index nu blir en del av koden i skripten i me/anax-lite/sql som skapar databasen.

  4. Validera och publicera.

#Extrauppgift

Lös extrauppgifterna om du har tid och motivation.

  1. Lägg till fler index där de behövs och känns relevanta.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2017-04-28: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: sql, kurs oophp, anax-lite.