Resultat och redovisning

By . Latest revision .

Som ett sista steg i varje kursmoment skall du redovisa. Gör så här.

#Skriv redovisningstext

I din me-sida har du en dedikerad plats för dina redovisningstexter. Där skall du redovisa dina reflektioner från varje kursmoment.

Reflektera över svårigheter, problem, lösningar, erfarenheter, lärdomar, resultatet, etc.

Besvara även de specifika frågor som finns för varje kursmoment.

Skriv minst 15 meningar.

#Tagga ny version

Se till att du har taggat en ny version på ditt Anax lite, så att dina senaste ändringar finns med i taggen och är pushade till GitHub. Versionen ger en historik över dina ändringar enligt följande.

Version Kmom
1.0.* kmom01
2.0.* kmom02
3.0.* kmom03
4.0.* kmom04
5.0.* kmom05
6.0.* kmom06
10.0.* kmom10

Det är viktigt att du taggar dina repon med rätt taggar. Annars tappar du historik och du kan få problem med inlämningarna.

#Ladda upp och publicera din kurskatalog

Ladda upp ditt kurskatalog med alla dina övningar genom att göra följande kommandon i terminalen.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb publish me

Rätta eventuella fel som dyker upp. Det som du laddar upp måste vara felfritt.

Den länken som dyker upp längst ned är länken till din me-sida. Där kan du se ditt publicerade resultat.

#Kopiera redovisningstexten till forumet

Visa upp vad du gjort och berätta att du är klar genom att ta en kopia av redovisningstexten och göra ett inlägg i kursforumet. Bifoga länken till din me-sida.

#Kopiera redovisningstexten till ITs

Kopiera redovisningstexten och lämna in den på redovisningen ITs tillsammans med en länk till din me-sida.

Läraren kommer snabbt kolla igenom din redovisningstext och uppgifterna. Betyg är G (godkänd) eller U/komplettera (komplettera → gör om → gör bättre). Bedömningen baseras på din redovisningstext samt att din me-sida fungerar tillsammans med kursmomentets övningar.

#Testa din kurskatalog

Du kan göra ett självtest med dbwebb inspect som berättar för dig om du har med alla delar i ett kursmoment. Det är samma test som den som rättar ditt kursmoment kommer att köra.

# Ställ dig i kursrepot och ange kursmomentet du vill inspektera
dbwebb inspect kmom01

Gör alltid ett självtest så kan du slippa onödiga kompletteringar.

#Klart!

Läs gärna dina med-studenters inlämningar och ställ dina frågor och funderingar i forumet. Se till att du får dina frågor besvarade. Fråga igen om något är oklart. Se till att alltid skapa en tråd i forumet om du funderar på något.

Ta en kort mental paus innan du ger dig på nästa kursmoment.

#Revision history

  • 2017-03-24: (B, mos) Uppdaterad inför oophp-v3 vt17.
  • 2015-10-29: (A, mos) Ny inför oophp ht15.

Document source.