Kmom07/10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Alla delar i detta kursmoment skall utföras individuellt och självständigt.

Upplägget är enligt följande:

  • Projektet
  • Redovisning

Totalt omfattar kursmoment 07/10 i storleksordningen 20–40 studietimmar.

Arbete pågår

#Revision history

  • 2021-03-12: (PA1, mos) Arbete påbörjat.

Document source.