Resultat och redovisning

By . Latest revision .

Som ett sista steg i varje kursmoment skall du redovisa. Gör så här.

#Skriv redovisningstext

Skriv en redovisningstext och redovisa dina reflektioner från kursmomentet.

Besvara de specifika frågor som finns för varje kursmoment.

Reflektera över svårigheter, problem, lösningar, erfarenheter, lärdomar, resultatet, etc.

Skriv ett stycke om 15-30 meningar under respektive kursmoment i filen me/redovisa/redovisning.html.

När du är klar innehåller filen me/redovisa/redovisning.html redovisningstexter från samtliga kursmoment.

#Ladda upp och publicera din kurskatalog

Ladda upp din kurskatalog med alla dina övningar genom att göra följande kommandon i terminalen.

# Gå till din kurskatalog
dbwebb publish me

Den länken som visas i utskriften av kommandot, är länken till din me-sida. Där kan du se ditt publicerade resultat.

Rätta eventuella fel som dyker upp. Det som du laddar upp skall vara felfritt.

#Testa din inlämning

Du kan själv testköra delar av rättningsprocessen via följande kommando.

dbwebb test kmom01

Byt ut kmom01 mot det kursmoment du vill inspektera.

Du kan även testa enskilda uppgifter.

dbwebb test skolan1

Den som rättar och kontrollerar din inlämning utgår delvis från ovan kommando.

Du kan själv provköra och se samma resultat som rättaren ser. Det är en mycket god idé att alltid testköra sin inlämning på samma sätt som rättaren gör. Du sparar tid genom att själv upptäcka eventuella slarvfel.

#Lämna in på Canvas

Lämna in en länk till din rapport-sida på Canvas. Länken innehåller din studentakronym och på det viset hittar rättaren din inlämning.

Det är bra om du också kopierar in din redovisningstext in i Canvas, det kan vara bra att ha som backup om något händer.

Läraren kommer snabbt kolla igenom din redovisningstext och uppgifterna. Betyg är G (godkänd) eller U/komplettera (komplettera → gör om → gör bättre). Bedömningen baseras på din redovisningstext samt att du har fullgjort kursmomentets uppgifter.

#Feedback och frågor

Vilken feedback kan jag förvänta mig?

Ställ dina frågor och funderingar i forumet. Se till att du får dina frågor besvarade. Fråga igen om något är oklart. Se till att alltid skapa en tråd i forumet om du funderar på något.

#Klart!

Ta en kort mental paus innan du ger dig på nästa kursmoment.

#Revision history

  • 2021-12-20: (C, mos) Genomgången inför v2 och vt22.
  • 2019-01-10: (B, mos) Bort med inlämning i forumet.
  • 2017-12-27: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.