Installera Apache Cordova

By . Latest revision .

Denna guide visar dig hur du installerar Apache Cordova.

Apache Cordova är ett open source cross-plattform tool som används för att utveckla hybrida mobilappar till flera operativsystem, bl.a. Android och iOS. Apparna utvecklas i HTML, CSS och JavaScript, Cordova kan sen paketerar om dem till mobilappar som funkar på alla operativsystem Cordova stödjer.

#Läs mer

Du kan läsa mer om Cordova på webbplatsen.

#Förutsättning

För att installera Cordova behöver du npm installerat.

#Installera Cordova

Kör följande kommando.

$ npm install -g cordova
$ cordova --version

Du kan behöva köra npm install kommandot som administratör/sudo.

#Kolla förutsättningarna är på plats

Först behöver du skapa ett nytt Cordova projekt, jag skapar det i katalogen me/kmom05/hello med följande kommando

# Stå i me/kmom05/hello
$ cordova create . com.example.hello HelloWorld

Nu har du skapat ett hello world exempel. Du kan gå in i www mappen och kolla på koden. För att testa appen måste vi lägga till plattformar. Vi börjar med att lägga till plattformen browser för att testa att Cordova fungerar.

$ cordova platform add browser --save

Vi kan nu starta appen i webbläsaren genom att köra kommandot.

cordova run browser

#Avslutningsvis

Nu har du förhoppningsvis kommit igång med Cordova och har skapat HelloWorld exemplet och har kört exemplet i webbläsaren.

Om du har frågor eller tips så finns det en särskild tråd i forumet för Mac och för windows om denna artikeln.

Du kan även hittar med info på Cordovas egna hemsida.

#Revision history

  • 2017-03-07: (A, aar) Första utgåvan inför uppdatering av kursen webapp.

Document source.

Category: webbprogrammering.