Installera Node.js och npm

By . Latest revision .

Vi skall installera en miljö för JavaScript. Det handlar om Node.js och pakethanteraren npm.

Miljön innebär att du kan köra JavaScript på din dator och du kan ta del av alla de program och paket som erbjuds via pakethanteraren npm.

#Läs mer

Du kan läsa mer om Node.js på webbplatsen.

Du kan läsa mer om npm på webbplatsen. Där kan du också söka efter de paket som finns publicerade.

#Förutsättning

Du har installerat de grundverktyg som ligger till grund för samtliga kurser.

#Installera på Windows och Cygwin

Gå till nedladdningssidan för Node. Ladda ned installationsprogrammet och installera.

Programmen node och npm läggs till i din PATH automatiskt.

Du kan nu starta programmen från Cygwin (och från cmd.exe). Men starta om din terminal så att den får del av den uppdaterade pathen.

which node
node --version
which npm
npm --version

#Installera på Mac OS

Gå till nedladdningssidan för Node. Ladda ned installationsprogrammet och installera.

Du kan nu starta programmen från din terminal.

which node
node --version
which npm
npm --version

#Installera på Linux och Windows 10 Bash

Olika linux-varianter har olika sätt att installera node och npm. Följ instruktionerna på nedladdningssidan för olika pakethanterare. Det kan finnas vissa förberedelser som behövs för att du skall kunna installera den senaste versionen, det handlar om vilket repo som apt-get använder för att hämta installationsfilern från. Kolla nedladdningssidan för att vara säker.

Du kan nu starta programmen från din terminal.

which node
node --version
which npm
npm --version

#Verifiera att Node.js fungerar

Du kan nu köra JavaScript med node. Pröva följande.

$ node --help
$ node --eval "console.log('Hello World');"
Hello World

Du kan också köra node interaktivt och evaluera JavaScript rad för rad. Programmet visar att den är redo för inmatning med prompten >.

$ node
> console.log("Hej")
Hej
>

För att få upp prompten i cygwin skall node köras i interactive mode. Detta gör du genom att använda kommandot node -i.

Så här kan det se ut.

Du kan också låta nodejs köra JavaScript-program som finns i filer.

$ echo "console.log('Hello')" > hello.js
$ node hello.js
Hello

Så här kan det se ut.

#Verifiera att npm fungerar

Se vad du kan göra med npm.

$ npm --help

#Avslutningsvis

Det finns en forumtråd om node och npm. Ställ frågor där och dela med dig av dina tips och trix.

#Revision history

  • 2018-10-25: (D, mos) Lyft fram Windows 10 Bash.
  • 2018-01-18: (C, mos) Uppdatera linux och pakethanterare installationen.
  • 2016-11-01: (B, mos) Bytte ut nodejs mode node i verifiering.
  • 2016-10-14: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: labbmiljo, javascript, nodejs, npm.