Konfiguration

Efter din installation så behöver du konfigurera dbwebb samt skapa SSH-nycklar.