Jobba med temaväljaren

I Anax Flat finns en temaväljare som låter dig välja vilket tema du vill visa. Det kan vara ett bra utvecklingsverktyg när du sitter och jobbar med utvecklingen av flera olika teman.

#Temaväljaren

Du når temaväljaren via routen index.php/theme-selector. Du kan testa och se hur den ser ut på studentservern.

När temaväljaren är inaktivt, när man inte gjort ett val, så används de inställningar som är gjorda i konfigfilen config/theme.php. Det är alltså ditt standardtema.

Men när man väljer ett tema i temaväljaren så börjar den att ta bort de inställningar som är gjorda i config/theme.php. Den nollställer utgångsläget. Sedan aktiverar den temats inställningar som kan bestå av både stylesheets och klasser på <html> elementet.

Man får helt nya förutsättningar för varje tema och man kan låta temat bestå av noll, en eller flera stylesheets och noll, en eller flera klasser på <html> elementet.

#Filer i temaväljaren

Följande filer är de som bygger upp temaväljaren.

Fil Beskrivning
view/theme-selector/index.tpl.php Templatefilen som renderar temaväljarens sido-innehåll.
config/routes/custom.php Implementerar den route som visar temaväljaren samt aktiverar inställningarna utifrån valt tema.
config/theme-selector.php Konfigurationsfil där du editerar förutsättningarna för respektive tema.

Den filen du skall redigera, för att skapa dina egna förutsättningar för temat, är alltså config/theme-selector.php.

Ställ dina frågor om hur du kan jobba med detta i forumtråden om temaväljaren.

#Anax Flat Theme och Makefilen

I det repo vi använder för att skapa stylesheetsen så stödjs att Makefilen genererar olika stylesheet-filer. Men du behöver berätta för Makefilen att du vill generera en viss fil. Normalt skapas endast en stylesheet utifrån style.less.

Men om du går in och redigerar Makefilen i detta stycket:

# LESS and CSS
LESS      = style.less #style1.less #style2.less

Ovan ser du att den bara brys sig om style.less. Men ta bort kommentarerna, och skapa filerna style1.less och style2.less.

# LESS and CSS
LESS      = style.less style1.less style2.less

Nästa gång du kompilerar dina stylesheets så kommer tre olika målfiler att genereras.

Det finns en forumtråd där du kan ställa frågor om hur du löser detta i Makefilen i Anax Flat Theme.