Installera Anax Flat som utvecklingsmiljö för skribent

Detta avsnitt är främst för den som vill producera innehåll till en webbplats baserad på Anax, till exempel webbplatsen dbwebb.se. Här visas hur du kan installera en egen version av Anax Flat för att ha en utvecklingsmiljö där su kan börja börja skriva dina artiklar.

#Installation

Skapa en ny tom katalog och gå in i den.

mkdir anax && cd anax

Kör installationsprogrammet som installerar en utvecklingsmiljö bestående av Anax Flat och relaterat.

bash -c "$(wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/canax/anax-flat/master/bin/install.bash)"

Öppna din webbläsare mot katalogen htdocs.

Du har nu en katalogstruktur som liknar den som finns på repot för webbplatsen dbwebb.se.