Om Anax

Anax är ett ramverk som används i dbwebb-kurser. Här är den dokumentation som finns kring ramverket.

Ramverket Anax är det ramverk som ligger till grund för webbplatsen dbwebb.se och det är grunden i flera av de PHP-relaterade kurserna som finns på dbwebb.

#Anax på GitHub

Anax finns på GitHub. Själva repot anax, som används i design-kursen (ht16, ht17) finns på mosbth/anax. Detta är också den version som används på dbwebb.se.

Det finns också en nyare version av Anax som är mer modul i sin struktur. Den koden är samlad under organisationen CAnax på GitHub. Den version används i kurserna oophp och ramverk1 (2017).

#Exempel på webbplatser byggda med Anax

Här följer ett par exempel på dbwebb-relaterade webbplatser som är byggda med Anax.

#Historik

Kodbasen vi ser i Anax har en längre historia och kodbasen är omskriven ett flertal gånger under de senaste åren.

De version som används nu är alltså följande.

Här följer några av föregångarna till Anax.

  • Anax-MVC (används i phpmvc v2)
  • Anax-oophp (används i oophp v2)
  • Lydia (användes i phpmvc v1 och som bas till tidigare versioner av dbwebb.se)
  • Medes (användes i dbwebb1 & 2, om jag minns rätt)

I princip går tankarna på Anax tillbaka till tiden då programmet Webbprogrammering startade 2008. Egentligen några år tidigare till och med. Men det är nu historia och koden såg då helt annorlunda ut.

Anax är ursprungligen byggt av Mikael Roos och ligger nu som öppen källkod och fri programvara.