Fortsättning på Yahtzee spelet - del 5

By . Latest revision .

Vad är poängen med en topplista om man inte tydligt kan se vem som har högst poäng?

Yahtzee5 välj antal spelare.

Yahtzee5 välj antal spelare.

Ni ska skapa en ny vi där vi kan se vilka poäng spelare har fått. Poängen ska sparas i en fil och använda er egna UnorderedList.

#Förkunskaper

Du har gjort uppgiften “Skapa lista”.
Du har läst artikeln “Klassiska sorteringsalgoritmer”.
Du har läst artikeln “Datastrukturer”.

#Introduktion

Utöver att sortera topplistan ska ni också lägga till stöd för flera spelare.

Andreas visar hur en färdig lösning kan se ut.

#Krav

 1. Kopiera er kod från me/kmom05/yahtzee4 till me/kmom06/yahtzee5.

 2. Skapa filen src/sort.py och kopiera in insertion sort från artikeln.
  src/sort.py ska inte innehålla någon klass. Det räcker med enbart funktion för algoritmen.

 3. Justera Insertion sort funktionen så den kan sortera din UnorderedList. PS! När ni skapar sorterings algoritmerna ska ni använda er av metoderna på Unorderdlist objektet för att flytta på element. Ni ska inte hämta head och traversera noder med den i era algoritmer eller gör om det till en inbyggd lista.

 4. I src/sort.py skapa en rekursiv insertion sort algoritm som kan sortera din lista. Döp den till recursive_insertion.

 5. Sorteringsalgoritmerna ska fungera oberoende av vilken data som sparas i UnorderedList. Algoritmerna ska inte ha någon kunskap om vilken data som finns listan.

 6. Använd din insertion sort för att sortera UnorderedList i topplista vyn. Sortera på antalet poäng.

 7. Lägg till stöd för flera spelare med hjälp av en kö för att hålla koll på vilken spelares tur det är. Ni gör det genom att använda dequeue/peek för att få ut nuvarande spelare och enqueue för att lägga till spelare sist igen.

  • Om ni gjorde extrakravet i kmom05 och implementerade en egen Queue klass, kopiera in den filen i src och använd den. Annars, kopiera koden från Datastrukturer#Queue och lägg i src/queue.py.
  • Jag rekommenderar att skapa en to_list() metod i Queue klassen så ni enkelt kan få ut datan för att spara i session.
 8. Det är upp till er själva hur ni implementerar flera spelar i spelet. Tänk på att ni ska skriva objektorienterad kod och vi vill minimera mängden kod i app.py. Ni får skapa nya klasser och uppdatera de som redan finns.

 9. Spelet ska ta slut när alla spelare har valt alla regler. I den nya vinnar vyn ska bara den som fick höst poäng få skriva in sitt namn till topplistan.

 10. Försök jobba mot era objekt så mycket som möjligt i template filerna.

 11. Lägg till tester för följande saker.

  • minst två “värdefulla” tester för din rekursiva insertion sort i tests/test_sort.py.
 12. Testa, validera och publicera applikationen på studentservern.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb test yahtzee5
dbwebb publish yahtzee5

Rätta eventuella fel som dyker upp och validera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

 1. Uppdatera klassdiagrammet så det stämmer med din nya kod, nya klasser, relationer och ändrade klasser. Här kan ni hitta en draw.io fil för klassdiagrammen.

 2. I din sorteringsalgoritm, gör så man kan skicka med reverse och använd det så att topplistan sorteras från högst till lägst.

 3. I funktionen insertion_sort stöd att särskilja på heltal och strängar. Om en lista innehåller strängar och heltal ska heltalen sorteras till vänster och strängarna till höger, för sig. Exempel [3, “b”, 1, “a”, 2] –> [1, 2, 3, “a”, “b”].

 4. Gör en implementation av Bubbel sort med rekursion, skapa funktionen recursive_bubble i src/sort.py.

#Tips från coachen

Lär dig felsöka med debuggern, använd den när du får problem. Komplettera med utskrifter av print().

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2023-02-17: (A, aar) Första upplagan.

Document source.

Category: oopython.