Rapport

By . Latest revision .

Nu är det på alvor i “Självständigt arbete i webbprogrammering”.

#Förkunskaper

Se till att ha läst kurslitteraturen och övningarna.

#Mall för rapporten

Vi utgår från den officiella exjobbsmallen se även till att utnyttja de resurser som listas på sidan.

#Checklista rapport

Checkpoint Checked
Is the report of the required quality with respect to language, grammar, style and understandability? (If not, recommend the students to wait until the next occasion for presentation.)
Do the empirical study contribute to an extent that it is possible to draw valuable conclusions with respect to the research questions? I. e. is there enough data collected for giving a valuable answer to the research questions?
Is the conclusion section focusing on the findings made in relation to the research questions?
Can the research results clearly be traced back to a faithful execution of the research design?
Are the research results discussed in the context of relevant related work?

Checklistan finns även som ett kalkylark om man vill skriva ut och använda.

#Revision history

  • 2023-02-23: (A, efo) Första utgåvan.

Document source.