VLinux lab 3, reguljära uttryck i Bash

By . Latest revision .

Laboration för att träna grunderna i regex. Till din hjälp har du en regex guide.

#Förkunskaper

Du har installerat labbmiljön för kursen labbmiljön för kursen vlinux.

Du har tillgång till kommandot dbwebb och du har clonat kursrepot för vlinux-kursen.

#Hämta labben

Labben automatgenereras för dig. Gör så här för att checka ut din personliga labb.

Gå till din kurskatalog i terminalen och kör följande kommando.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb create regex

Materialet till labben skapas nu och sparas i din kurskatalog enligt följande.

Fil Innehåll
instruction.html Beskrivning av labben och de uppgifter som skall göras.
answer.bash Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i labben.
cars.txt textfil för uppgifterna.
cars.bash bash fil med en stödfunktion.

Öppna filen instruction.html i en webbläsare och läs igenom de uppgifter som labben omfattar.

Öppna filen answer.bash i din texteditor och koda ihop svaren på uppgifterna.

Skriv din bash kod inom $( ) för att den ska exekveras och returnera svaret, ex.:

ANSWER=$( ./cars.bash ^[a-z]+$ )

Du kan testa dina lösningar genom att köra programmet answer.bash i din terminal.

$ ./answer.bash

#Krav

  1. Gör de uppgifter som finns i labben instruction.html.

  2. Skriv dina lösningar, på rätt plats, i filen answer.bash.

  3. Testkör din labb genom att köra filen answer.bash.

  4. Ladda upp, validera och publicera labben genom att göra följande kommando i kurskatalogen i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb validate regex
dbwebb publish regex

Rätta eventuella fel som dyker upp och publisera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns ingen extra uppgift.

#Tips från coachen

Använd https://regex101.com/ för att snabbt testa och följa uttrycken. Tänk på att det kan skilja lite mellan programmen som hanterar regex.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2020-05-24: (A, lew) Ny inför HT20.

Document source.

Category: bash, vlinux, regex, lab.