Kom igång med Regex

Regex är en förkortning av Regular Expression (reguljära uttryck) som är ett välkänt verktyg för att matcha textmönster. Det används oftast till att extrahera information från kod, loggfiler och andra texter.
I regex definieras ett mönster av karaktärer som regex sedan försöker hitta/matcha i en sträng eller text.

Om ni har svårt att förstå ett regex mönster eller ni vill testa mönstret på en text, snabbt och lätt, rekommenderar jag sidan https://regex101.com/. Du skriver in ett mönster och en text där förklarar de olika delarna i mönstret och visar på ett bra sätt vad som matchas.

Det finns olika verktyg vi kan använda för att hantera uttrycken och i den här kursen tittar vi på sed (Stream Editor). Du har hela tiden tillgång till manualen, man sed.

#Revision history

  • 2019-05-24: (A, lew) Första versionen.

Document source.