Vad är privat egentligen?

By . Latest revision .

Du skall fundera och diskutera kring vilken information som klassas som privat samt argumentera varför just den informationen borde vara privat. Som utmaning, ställ dig gärna i företagens skor och fundera på varför de “behöver” den informationen de frågar efter.

Du skriver rapporten i ett format som kan benämnas “akademiskt format”. Det är för att träna på strukturen inför kommande större skrivuppgifter såsom examensjobb.

Du kan jobba enskilt eller i grupp (2-4 personer) för att lösa denna uppgiften.

Kursutveckling pågår

Kursen planeras ge hösten 2019.

#Förkunskaper

Du har din redovisa-sida där du skall skriva din artikel.

Du har tillgång till kommandot dbwebb och har möjlighet att publicera rapporten tillsammans med din me-sida på studentservern.

#Introduktion

Jobba igenom denna introduktion för att förbereda inför uppgiften.

#Krav

 • Diskutera och anteckna följande frågor:
  • Vilken typ av information är privat?
   • Har du/ni samma uppfattning i gruppen?
   • Hur skiljer sig eran uppfattning mot verkligheten?
  • Vad för information kan du/ni hitta om varandra/dig/närstående på internet?
  • Går det att hitta eventuellt läckta lösenord kopplade till deras mail?
  • Är informationen frivilligt given eller inte?
 • I slutet av rapporten skriver du ett stycke med namnen på dina gruppmedlemmar.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2019-08-07: (A, aurora) Första utgåvan.

Document source.

Category: kurs/itsec.