Vad är privat egentligen?

By , , programutvecklingsprojekt. Latest revision .

Ni skall fundera och diskutera kring vilken information som klassas som privat samt argumentera varför just den informationen borde vara privat. Som utmaning, ställ er gärna i företagens skor och fundera på varför de “behöver” den informationen de frågar efter.

Ni skall jobba i grupp (2-4 personer) när ni löser diskussionsuppgiften. Reflektionen ska göras individuellt.

#Nice-to-have länkar

#Scenario

Företaget ni jobbar på ska göra en webbplats med känslig information åt företaget Dbwebb AB. Dbwebb AB vet att ni är duktiga webbprogrammerare men vad vet ni om privat information och hur hanterar ni den.

#Diskussion (grupp)

Tänk då att ni är tillbaka på ert företag och diskuterar med dina kollegor. Ni är i grupper med 2-4 personer, där ni ska diskutera kring följande frågor:

 • Vilken typ av information är privat?
  • Har du/ni samma uppfattning i gruppen?
  • Hur skiljer sig eran uppfattning mot verkligheten?
 • Vad för information kan du/ni hitta om varandra/dig/närstående på internet?
  • Är informationen frivilligt given eller inte?
  • Går det att hitta eventuellt läckta lösenord kopplade till deras mail?
 • Litar ni på att företag håller er data “säker”? Finns det företag ni litar mer/mindre på?
 • Den 1 oktober 2019 trädde den nya reviderade datalagringslagen i kraft (Sweclockers). Är detta rätt eller fel sätt att bekämpa brottslighet? Eller är det inte så enkelt som rätt eller fel?

För varje fråga, skrev ner lite minnesanteckningar som hjälper dig att skriva reflektionen för kursmomentet.

#Reflektion (självständig)

Skriv en egen reflektion där du tänker igenom över vad ni diskuterat i gruppen och vad du själv tycker/tänker. Kanske har du fått en annan syn på vilken information som ligger ute eller så har du stenkoll på din data. Självständig eftersom dina kollegor har andra uppgifter att göra. Följ kraven i reflektionen.

 • Reflektionen ska ha ett försättsblad med titel (Vad är privat egentligen?), datum och namn/studentakronym.
 • Reflektionen ska vara ca 1-2 sidor (exklusive försättsbladet, storlek 11 för brödtexten, 1 sida är ca 600 ord).
 • Texten kan skrivas på svenska eller engelska.
 • Använd stycken för att dela upp texten och försök att skriva det som en sammanhängande text.
 • Om diskussionen har fått er att fundera kring hur ni hanterar er data (både privat och som utvecklare), lyft gärna detta.
 • I slutet av reflektionen skriver du ett stycke med namnen på dina gruppmedlemmar.

Det finns en LaTeX mall tillgänglig här som ni kan använda. Länken är till en read-only version, för att skapa er egna så trycker ni “Menu” och sen “Copy Project”. Det går givetvis att använda valfritt program, så länge man uppfyller kraven ovan.

Inlämning

Spara din reflektion i pdf format och lämna in på Canvas.

Bedömning

Se det som att administratören på Dbwebb AB plockar bort de reflektioner som inte följer kraven med försättsblad, antal sidor osv. Sen är det tekniska ledningsgruppen på Dbwebb AB som bedömer innehållet.

Har ni fått ett G, så har ert företag fått uppdraget. Lycka till!

#Revision history

 • 2022-05-20: (E, grm) Komplettering HT22.
 • 2021-11-10: (D, grm) Komplettering HT21.
 • 2020-05-27: (C, nik) Uppdaterad med bland annat LaTeX mall
 • 2019-11-13: (B, nik) Fler frågor, tydligare struktur på reflektion.
 • 2019-08-07: (A, nik) Första utgåvan.

Document source.

Category: kurs/itsec.