Node.js terminalprogram mot MySQL med kommandoloop

By . Latest revision .

Du skall bygga ett menydrivet terminalprogram med JavaScript i Node.js som jobbar mot en MySQL databas.

Du jobbar mot en databas du har sedan tidigare och ditt program skapar rapporter från databasen och kan uppdatera data i tabellerna.

Terminalklienten bygger du som ett program som har en inbyggd meny där användaren kan välja vilka operationer som skall utföras mot databasen.

#Förkunskaper

Du har tidigare löst uppgiften “Node.js terminalprogram mot MySQL (v2)” där du har kod som jobbar mot databasen. Du kan jobba vidare på den koden nu.

Du har jobbat igenom artikeln “Gör en kommandoradsklient i Node.js (v2)” vilken gav dig upplägget om hur du gör ett menysystem i terminalklienten tillsammans med en oändlig loop som läser in kommandon från terminalen.

Du har jobbat igenom delen “Mer SQL” av guiden “Kom igång med SQL i MySQL (Mer SQL)”. Här står bland annat hur du löser en backup av din databas.

#Introduktion

Du skall skriva terminalprogram som jobbar mot databasen “skolan”. Ditt program skall kunna presenterar rapporter från databasens innehåll. Programmet skall också kunna uppdatera data i tabellerna i databasen.

Försök att skapa en god kodstruktur, använd filer, moduler, funktioner. Försök separera kod som är relaterad till databasen från kod som är relaterad till Node.js terminalprogram.

Försök, så gott det går, se till att använda moduler som du importerar till ditt main-program. Strukturera ditt main-program, main-modulen, så att du delar in koden i funktioner.

Det är nu tillåtet att använda externa moduler för att skriva ut texttabeller, till exempel console.table eller liknande moduler.

Om du använder externa moduler så måste de finnas i me/package.json, annars går det inte testköra ditt program.

#Provkörning

Ditt program testkörs mot din egen databas som återskapas via backup-filen me/skolan/skolan.sql.

Instruktioner för hur du skapar en sådan backupfil finns i del 3 av guiden “Ta backup av databasen

Var därför noggrann att gör en databasdump med den allra senaste versionen av din databas, innan du lämnar in uppgiften.

Tänk på att stora och små bokstäver hanteras olika på Windows, Mac och Linux. Det är av den anledningen som vi följer en SQL-kodstandard som enbart använder sig av små bokstäver på tabeller och kolumner.

Du kan själv verifiera att det fungerar, genom att läsa in din databasdump. Tänk på att detta kommando rensar allt innehåll i din nuvarande databas och ersätter med innehållet från backup-filen.

# Stå i roten av kursrepot
mysql -udbwebb skolan < me/skolan/skolan.sql

#Krav

 1. Skapa din main-funktion för programmet i filen index.js. Dela in koden i funktioner så att main-funktionen inte innehåller all kod.

 2. Inloggningsdetaljer till databasen skall sparas i config.json och läsas in av programmet.

 3. Om du använder externa moduler för att skriva ut texttabeller så måste modulen finnas i din me/package.json.

 4. Ditt program skall fungera som en oändlig kommandoloop där man kan skriva in kommandon som programmet utför. Det skall finnas ett kommando menu som visar menyn med samtliga kommandon. När man skriver kommandot exit skall programmet avslutas. Du skall använda readline.prompt med callbackhanterare.

 5. I din meny, skapa kommandot larare som visar all information om lärare, inklusive deras ålder. Minns att du har en vy för detta.

 6. Skapa kommandot kompetens som visar en rapport hur kompetensen ändrats i senaste lönerevisionen (se rapporten).

 7. Skapa kommandot lon som visar en rapport hur lönen ändrats i senaste lönerevisionen (se rapporten).

 8. Skapa kommandot sok <sokstrang> som söker bland all information hos läraren och visar de lärare som matchar söksträngen.

 9. Skapa kommandot nylon <akronym> <lon> som tar argumenten för lärarens akronym samt den nya lönen och uppdaterar lärarens lön.

 10. Validera din kod.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb validate terminal2

Rätta eventuella fel som dyker upp och publisera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Tips från coachen

I forumet kan du se hur man kan dela in en sträng i delar och göra varje del till en variabel, det kan vara en lösning på att hantera kommando som nylon <akronym> <lon>.

En UPDATE-sats returnerar inte ett resultset likt SELECT, lär om vad som returneras i tipset “Vad returnerar en SQL UPDATE i Node.js och MySQL/MariaDB?”.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2020-01-28: (E, mos) Förtydligande om backuphanteringen.
 • 2019-02-15: (D, mos) länk till tips om vad UPDATE returnerar.
 • 2019-02-12: (C, mos) Förtydliga vilken databas som används för testkörning.
 • 2019-01-28: (B, mos) Uppdaterad inför vt19.
 • 2018-01-05: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.

Category: javascript, nodejs, mysql, kursen dbjs, kursen databas.