Node.js terminalprogram mot MySQL (v2)

By . Latest revision .

Du skall bygga terminalprogram med JavaScript i Node.js som skapar rapporter och söker i en MySQL databas.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom första delarna av guiden “Kom igång med SQL i MySQL (v2)”.

Du har jobbat igenom artikeln “MySQL och Node.js (v2)”.

#Introduktion

Du skall skriva ett par skript med JavaScript i Node.js. Skripten söker i databasen “skolan” och presenterar rapporter från dess innehåll.

Du har i guiden “Kom igång med SQL i MySQL” skapat SQL-satser som du nu skall återanvända och lägga in i din egna “terminalklient” som du bygger med JavaScript och Node.js.

#Resultatet

När du är klar så har du en samling program som ger en textbaserad utskrift liknande denna.

$ node teacher.js
+---------+---------------------+------+-------+------+------------+
| Akronym | Namn        | Avd | Lön | Komp | Född    |
|---------|---------------------|------|-------|------+------------+
| ala   | Alastor Moody    | DIPT | 27594 |  1 | 1943-04-02 |
| dum   | Albus Dumbledore  | ADM | 85000 |  7 | 1941-03-31 |
| fil   | Argus Filch     | ADM | 27594 |  3 | 1946-04-05 |
| gyl   | Gyllenroy Lockman  | DIPT | 27594 |  1 | 1952-05-01 |
| hag   | Hagrid Rubeus    | ADM | 30000 |  2 | 1956-05-05 |
| hoc   | Madam Hooch     | DIDD | 37580 |  1 | 1948-04-07 |
| min   | Minerva McGonagall | DIDD | 49880 |  2 | 1955-05-04 |
| sna   | Severus Snape    | DIPT | 45000 |  2 | 1951-04-30 |
|---------|---------------------|------|-------|------+------------+

Och dessa sökningar.

$ node search.js
What to search for? 7
Searching for: 7
+---------+---------------------+------+-------+------+------------+
| Akronym | Namn        | Avd | Lön | Komp | Född    |
|---------|---------------------|------|-------|------+------------+
| dum   | Albus Dumbledore  | ADM | 85000 |  7 | 1941-03-31 |
|---------|---------------------|------|-------|------+------------+
$ node search.js
What to search for? al
Searching for: al
+-----------+---------------------+-----------+----------+------+------------+
| Akronym  | Namn        | Avdelning |  Lön  | Komp | Född    |
|-----------|---------------------|-----------|----------|------+------------+
| ala    | Alastor Moody    | DIPT   |   27594|   1| 1943-04-03 |
| dum    | Albus Dumbledore  | ADM    |   85000|   7| 1941-04-01 |
| min    | Minerva McGonagall | DIDD   |   49880|   2| 1955-05-05 |
+-----------+---------------------+-----------+----------+------+------------+

Liksom dessa jämförelser.

$ node between.js
Enter minimum value? 30000
Enter maximum value? 40000
Searching for values between 30000 - 40000
+---------+---------------------+------+-------+------+------------+
| Akronym | Namn        | Avd | Lön | Komp | Född    |
|---------|---------------------|------|-------|------+------------+
| hag   | Hagrid Rubeus    | ADM | 30000 |  2 | 1956-05-05 |
| hoc   | Madam Hooch     | DIDD | 37580 |  1 | 1948-04-07 |
|---------|---------------------|------|-------|------+------------+
$ node between.js
Enter minimum value? 3
Enter maximum value? 7
Searching for values between 3 - 7
+-----------+---------------------+-----------+----------+------+------------+
| Akronym  | Namn        | Avdelning |  Lön  | Komp | Född    |
|-----------|---------------------|-----------|----------|------+------------+
| dum    | Albus Dumbledore  | ADM    |   85000|   7| 1941-04-01 |
| fil    | Argus Filch     | ADM    |   27594|   3| 1946-04-06 |
+-----------+---------------------+-----------+----------+------+------------+

#Strukturera i modul

I uppgiften finns det ett krav om att du skall strukturera din kod i minst en modul. Tanken är att lägga funktioner i externa moduler och göra require på dem in i main-modulen.

Vi vill ha små mainprogram och vi vill lyfta ut funktioner till moduler som kan delas mellan olika mainprogram.

Du lärde dig om hur man skapar moduler i stycket “Skapa funktioner i filer i artikeln JavaScript och Node.js”. Gå tillbaka dit och läs om du behöver stöd för att skapa dina moduler.

#Krav

 1. Varje fil du skapar skall innehålla ett filhuvud med ett kommentarsstycke där du anger dig själv som författare.

 2. Se till att du har en fil me/package.json där alla externa npm moduler lagras som du installerar med npm.

 3. Du är tillåtet att använda externa npm moduler för att till exempel skapa en bättre tabellutskrift när man skriver ut resultatet.

 4. Du skall strukturera din kod i egna moduler och använda funktioner och/eller klasser. Mainprogrammen skall vara så små som möjligt och göra anrop till klasser/funktioner som i sin tur anropar databasen och skapar rapporterna. Du måste ha minst en modul som du inkluderar och använder i respektive mainprogram.

 5. Inloggningsdetaljer till databasen skall sparas i config.json och läsas in av respektive fil- och/eller mainprogram.

 6. Skapa filen teacher.js som skall visa information om lärare, inklusive akronym, namn, avdelning, lön, kompetens och födelsedatum (YYYY-MM-DD).

 7. Skapa filen search.js som visar samma information som teacher.js, men man kan söka/filtrera i alla fält (utom nödvändigtvis datumfältet) på en söksträng som matas in från tangentbordet.

 8. Skapa filen between.js som visar samma information som search.js, men man kan söka/filtrera och visa alla värden mellan två värden. Man låter användaren mata in min och max och visar sedan alla löner och kompetenser som är mellan dessa två värden.

 9. Validera din kod och testa din inlämning.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb validate terminal1

dbwebb test terminal1

Rätta eventuella fel som dyker upp och validera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Gör följande om du har tid och lust.

 1. Kan du göra en mer flexibel utskrift av textabellen, så att man kan skriva ut godtyckligt antal kolumner och där kolumner har olika bredd? Det hade gjort att din tabellutskrift kan användas i andra sammanhang.

 2. Det finns färdiga npm-paket som kan hjälpa dig att skriva ut resultatet i tabeller. Pröva gärna något av dem och se om det blir enklare.

#Tips från coachen

Formattera datum i JavaScript och i SQL

#Revision history

 • 2022-02-01: (F, mos) Förtydligande om att me/package.json måste finnas.
 • 2022-01-18: (E, mos) Länka till ny resurs om formattera datum.
 • 2019-02-14: (D, mos) Mindre förtydligande om att det är flera main-program.
 • 2019-01-29: (C, mos) Förtydliga modulkravet samt tydligare om förväntade utskrifter.
 • 2019-01-21: (B, mos) Genomgången och uppdaterad inför vt19, aningen nya uppgifter.
 • 2018-01-02: (A, mos) Uppdaterad version från tidigare dokument.

Document source.

Category: javascript, nodejs, mysql, kursen databas.