Me-sida i ditt valda ramverk

By . Latest revision .

Du skall sätta samman en me-sida där du skriver din redovisningstext och ger en lite presentation av dig själv.

Du har noggrant vald ut ett JavaScript-ramverk och skriver din me-sida med hjälpa av ramverket.

Du lägger allt i ett nytt repo och när du är klar så lägger du upp din me-sida publikt tillgängligt och länkar till den i din redovisningstext på Canvas.

#Förkunskaper

Du har gjort uppgiften Bygg ett me API till ramverk2.

Du har funderat över vilket JavaScript-ramverk du väljer och har baserat ditt beslut på bland annat artikeln Frontend Ramverk.

#Krav

  1. Skapa en me-applikation i ditt valda ramverk med följande routes: “/”, “/reports/kmom01” och “/reports/kmom02”.

  2. ”/” ska visa en kort beskrivning av dig själv hämtat från ditt me-api.

  3. “/reports/kmom01” och “/reports/kmom02” ska visa redovisningstexten från respektive kmom hämtat från ditt me-api.

  4. Driftsätta din me-applikation på din server och länka till applikationen i din redovisningstext på Canvas.

  5. Committa alla filer och lägg till en tagg (1.0.*).

  6. Pusha upp repot till GitHub, inklusive taggarna.

#Tips från coachen

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2018-12-20: (B, efo) Fastställde krav och förkunskaper.
  • 2018-12-07: (A, efo) Första utgåva.

Document source.

Category: js, ramverk, kurs ramverk2.