Läsa och skriva filer i python

By . Latest revision .

Vi ska i denna laboration träna på läsa och skriva data till filer i Python.

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom artikeln “Att läsa filer som listor i Python” och “Att läsa filer som strängar i Python”.

#Hämta labben

Labben automatgenereras för dig. Gör så här för att checka ut din personliga labb.

Gå till din kurskatalog i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb create lab6

Materialet skapas nu och läggs i en underkatalog till din katalog me.

Fil Innehåll
instruction.html Beskrivning av labben och de uppgifter som skall göras, öppna och läs via en webbläsare.
answer.py Här skall du skriva din kod för att lösa respektive uppgift i labben.
Dbwebb.py Används av answer.py för att testa din labb.
.answer.json Används av Dbwebb.py för att testa din labb.
quotes.txt Fil med data som du ska jobba med i labben.
passwords.txt Fil med data som du ska jobba med i labben.

Öppna filen instruction.html i en webbläsare och läs igenom de uppgifter som labben omfattar.

Öppna filen answer.py i din texteditor och koda ihop svaren på uppgifterna.

Du kan testa dina lösningar genom att köra programmet answer.py som ett vanligt Python-program. Labben rättar sig själv.

$ python3 answer.py

Glöm inte att validera ofta, då slipper du bekymmer i slutet.

Hamnar du i bekymmer så finns det ledtrådar som du kan få. Du aktiverar ledtrådarna för respektive uppgift i filen answer.py.

Du behöver göra ett visst antal uppgifter för att bli godkänd på labben. Sedan finns extra uppgifter du kan utföra om du så väljer. Varför skall jag göra extrauppgiftena?

#Krav

  1. Gör de uppgifter som finns i labben instruction.html.

  2. Skriv dina lösningar, på rätt plats, i filen answer.py.

  3. Testkör din labb genom att köra filen answer.py.

  4. Ladda upp och validera labben genom att göra följande kommando i kurskatalogen i terminalen.

# Flytta till kurskatalogen
dbwebb validate lab6

Rätta eventuella fel som dyker upp och validera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Tips från coachen

Debugga och felsök pdb och breakpoints.

Testa att köra labben i debuggern och stega igenom hur den validerar dina svar.

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

  • 2020-08-24: (a, aar) Skapad inför python-v3.

Document source.

Category: python.