Skapa en me-sida med Python och Flask

By . Latest revision .

Använd microramverket Flask för att skapa en webbapplikation (alt. me-sida).

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom övningen “Flask och Jinja2”.

Du har gått igenom artikeln “Kom igång med objekt”.

Du har också gjort din Flask applikation körbar via CGI.

Har du gjort övningarna har du nästan kommit i mål med uppgiften.

#Introduktion

Vi ska skapa en me-sida med hjälp av ett microramverk i Python. Utgå ifrån övningen. Glöm inte att aktivera venv innan du startar Flask servern, detta behövs bara lokalt!

#Krav

Startfilen ska heta app.py och ska ligga i mappen me/flask och vara körbar via app.cgi. app.cgi behöver bara fungera på studentservern.

 1. Du har installerat modulerna Flask och Jinja2 i en virtuell miljö.

 2. Applikationen ska använda Bootstrap.

 3. Applikationen ska ha minst tre sidor, index.html, about.html och redovisning.html.

 4. header.html och footer.html ska inkluderas med Jinja2.

 5. Skapa filen person.py, vilken ska innehålla klassen Person, som ska användas i din me-sida. Fyll på klassen med följande information:

  • Förnamn
  • Efternamn
  • Födelsedatum (gör attributet privat)
  • länk till en bild som används
  • En metod som räknar ut ålder från födelsedatumet och returnerar åldern.
  • Godtyckliga metoder för skapa strängar som kan användas på me-sidan.
 6. Hårdkoda inte datan som utgör ett Person objekt i din kod. Spara den istället i en JSON fil som läses upp när man startar app.py och skapa ett objekt med den datan.

 7. index.html ska innehålla minst

  • en bild
  • Någon form av välkomsttext, använd dig av ett objekt från personklassen för att få informationen.
 8. redovisning.html ska innehålla

  • Dina redovisningstexter för kursmomenten
 9. about.html kan innehålla något om kursen och vilka tekniker du jobbar i, det kan vara bra att visa upp när du är klar med kursen.

 10. Validera och publicera applikationen på studentservern.

# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb validate flask
dbwebb publish flask

Rätta eventuella fel som dyker upp och validera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

Det finns inga extrauppgifter.

#Tips från coachen

Lär dig felsöka med debuggern, använd den när du får problem. Komplettera med utskrifter av print().

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2020-01-23: (D, aar) Tog bort krav om att spara redovisningstext i json filen.
 • 2020-01-18: (C, aar) Uppdaterade kraven för vad som ska finnas i Person objektet och spara data som json.
 • 2018-11-21: (B, aar) La till krav om venv inför VT19.
 • 2017-11-10: (A, lew) Updated version for VT18.

Document source.

Category: oopython.