Din egen chattbot - Marvin - steg 2

By , . Latest revision .

Programmering och problemlösning i Python. Strukturera koden i egna funktioner.

#Förkunskaper

Du kan grunderna i Pythons stränghantering och du har gjort den första delen av Marvin.

#Krav

Taggarna för varje uppgift motsvarar själva menyvalet. För att testa Menyval 8 kan man då använda --tags=8, för Menyval b1 --tags=b1 osv.

 1. Kopiera din Marvin från föregående kursmoment och utgå från den koden.
# Flytta till kurskatalogen
cd me
cp -ri kmom02/marvin1/marvin.py kmom03/marvin2/
cd kmom03/marvin2
 1. Skapa filen main.py, den skall innehålla koden för att starta din while-loop. Skapa funktionen main som innehåller koden för din loop. Din main fil skall sedan kalla på denna funktion i villkoret if __name__ == "__main__" som du lägger längst ner i main.py som startar den.

 2. Flytta all kod dina nuvarande och nya menyval till marvin.py, dessa skall sparas i funktioner som du kallar på när ett menyval ha gjorts. Importera marvin.py i main.py och skapa följande funktioner för menyval 1 till 7.

  • Menyval 1 - greet
  • Menyval 2 - celcius_to_farenheit
  • Menyval 3 - word_manipulation
  • Menyval 4 - sum_and_avrage
  • Menyval 5 - compare_numbers
  • Menyval 6 - hyphen_string
  • Menyval 7 - is_isogram

Om du har gjort några av extrauppgifterna från föregående kursmoment så kan du döpa dem till ett valfritt namn.

Alla input() och print() som funktionerna använder sig av skall ligga i funktionen och inte i main programmet.
Det är OK att bryta ut din kod till flera mindre funktioner så länge de används i funktionen som efterfrågas.

 1. Menyval 8 - randomize_string: Kasta om bokstäver. Marvin ska be dig skriva in ett ord som sedan slumpmässigt kastas om. Det omkastade ordet ska sedan skrivas ut.

 2. Menyval 9 - anagram: Anagram. Skapa ett val där marvin ber om två strängar och kollar om de är anagram. Ett anagram är när man kan få fram samma sträng genom att kasta om bokstäverna i den andra. Tips, sorted() och lower(). Exempel:

input: "Anagram", "Magarna"   output: "Match"
input: "Paris", "sirap"     output: "Match"
input: "Nope", "note"      output: "No Match"
 1. Menyval 10 - get_acronym: Akronym skapare. Marvin ska be om en sträng och skapa en akronym för den genom att plocka ut alla stora bokstäver och sätta ihop till en ny sträng. Tips, isupper(). Exempel:
input: "BRöderna Ivarsson Osby"       output: "BRIO"
input: "Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd" output: "IKEA"
 1. Menyval 11 - mask_string: Sträng maskering. Skapa ett nytt val där Marvin ber om en sträng och ersätter alla utom de fyra sista karaktärerna med “#”. Exempel:
input: "4556364607935616"   output: "############5616"
input: "64607935616"     output: "#######5616"
 1. Testa, validera och publicera din kod enligt följande.
# Flytta till kurskatalogen
dbwebb test marvin2
dbwebb validate marvin2
dbwebb publish marvin2

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

För att inkludera dina extrauppgifter i testerna behöver du skicka med option -e eller --extra.

 • Menyval b1 - points_to_grade: Poäng till betyg, Marvin ska fråga efter maxpoäng samt dina poäng och sedan ska Marvin skriva ut vilket betyg dina poäng motsvarade. Kika på övning 3.3 i boken Python for Informatics.

 • Menyval b2 - has_strings: Gör så Marvin kan ta emot fyra strängar, den första strängen ska jämföras med de andra tre. Kolla om den första strängen börjar med den andra, innehåller den tredje och slutar med den sista. Tips, startswith(), endswith() Exempel:

input: "anagram", "ana", "agr", "am"    output: "Match"
input: "isogram", "is", "gra", "m"     output: "Match"
input: "Palindrom", "par", "ind", "rom"   output: "No match"

#Tips från coachen

Felsöka med debuggern/Thonny och komplettera med utskrifter av print().

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2021-03-30: (A, moc) Ny version för att introducerar automaträttning.

Document source.

Category: python.