Din egen chattbot - Marvin - steg 1

By , . Latest revision .

Programmering och problemlösning i Python, du skall bygga en chattbot Marvin som kan svara på “alla” dina frågor.

Marvin del 1

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom artikeln “Installera en labbmiljö till Python” och du kan grunderna i Python.

#Introduktion

Kopiera grundkoden för din Marvin enligt följande.

# Ställ dig i kurskatalogen
cp -i example/marvin/marvin.py me/kmom02/marvin1/

Gå till katalogen och testkör Marvin.

cd me/kmom02/marvin1/
./marvin.py

Öppna koden i en texteditor och titta igenom hur marvin.py fungerar.

Nu kan du börja jobba.

#Krav

Taggarna för varje uppgift motsvarar själva menyvalet. För att testa Menyval 2 kan man då använda --tags=2, för Menyval a1 --tags=a1 osv.

 1. Sök på bilder på Asciiworld (eller motsvarande) och hitta din egen bild på “Marvin”. Lägg in din bild i programmet och ersätt den med bilden på Marvin.

 2. Organisera din kod i if-satsen inuti while-loopen. Samla all kod i filen marvin.py. Se till att dina menyval har samma som den markerade texten.

 3. Uppdatera menyval 1 för att berätta vad du heter. Byt ut hälsningsfrasen mot en annan. Du kan även byta namnet på din “Marvin”, om du vill.

 4. Menyval 2: Celcius till Farenheit. Marvin ska fråga efter en temperatur i Celcius och sedan skriva ut motsvarande i Farenheit. Avrunda värdet till två decimaler.

 5. Menyval 3: Ordmultiplicering. Här skall Marvin ta emot två input(), den första be om ett ord och sedan en siffra. Marvin skall sedan skriva ut ordet så många gånger.

 6. Menyval 4: Summa och medel: Marvin ska fråga efter tal tills du skriver “done” och sedan ska Marvin skriva ut summan och medelvärdet för dessa tal. Avrunda till en decimal. Exempel:

input: 30
input: 2
input: 3
input "done"   output: "The sum of all numbers are 35 and the avrage is 11.7"
 1. Menyval 5: Lägg till så att Marvin frågar efter tal och för varje tal angivet så ska Marvin skriva ut “larger” om det nya talet är större, “smaller” om det var mindre eller “same” om talet som skrev in hade samma värde. Första gången man startar menyvalet kommer Marvin inte ha något tal att jämföra med, då skall du be användaren att mata in två nytt tal. Detta ska göras tills användaren skriver “done”. Exempel:
input: 1, 2   output: "larger"
input: 2     output: "same"
input: 1     output: "smaller"
input "done"
 1. Menyval 6: Marvin ska fråga efter en sträng och skriva ut en ny sträng där varje karaktär har ökat med +1 och är separerad med “-“. Exempel:
input: "apa"   output: "a-pp-aaa"
input: "kassler" output: "k-aa-sss-ssss-lllll-eeeeee-rrrrrrr"
 1. Menyval 7: Gör så Marvin kan kolla om ett ord är ett isogram. Ett ord är ett isogram om det inte innehåller några återupprepande bokstäver, både i följd och icke i följd. Det är OK om den är case-sensitive, a != A. Exempel:
input: "apa"   output: "No match"
input: "Dansk"  output: "Match"
 1. Testa, validera och publicera din kod enligt följande.
# Ställ dig i kurskatalogen
dbwebb test marvin1
dbwebb validate marvin1
dbwebb publish marvin1

Rätta eventuella fel som dyker upp och publicera igen. När det ser grönt ut så är du klar.

#Extrauppgift

För att inkludera dina extrauppgifter i testerna behöver du skicka med option -e eller --extra.

 • Menyval a1: Gör ett val där Marvin tar emot två strängar och kollar om alla karaktärer i den andra strängen finns i den första. Exempel:
input: "Python", "phno"    output: "Match"
input: "Programming", "gram"  output: "Match"
input: "kassler", "kusl"    output: "No match"
 • Menyval a2: Dubblera tills innehåller alla siffror, gör ett menyval där Marvin räknar ut hur många gånger ett tal behöver multipliceras med två för att talet ska innehålla alla siffror mellan 0 och 9 minst en gång. Menyvalet ska ta två inputs, ett som är talet som ska multipliceras och ett input som är hur många gånger den ska försöka multiplicera innan den ger upp. Om den inte lyckas innan den ska ge upp returnera -1. Exempel:
input: 1, 1000       output: 68 (295147905179352825856)
input: 1234567890, 1000   output: 0
input: 555, 10       output: -1
 • Menyval a3: Ersätt tab med mellanslag, gör ett menyval där Marvin tar emot en sträng som innehåller minst en tab, ersätt varje tab med 3 mellanslag. En tab representeras av \t, det räknas som en karaktär, if letter == \t. När du skriver in input strängen till programmet använd tab tangenten, skriv inte \t. Skriv ut den nya strängen med mellanslag istället för tabbar. Exempel:
input: "Hello\t\tworld" output: "Hello   world"
input: "The \tWheel of\tTime\tturns" output: "The  Wheel of  Time  turns"
 • Menyval a4: Slå ihop namn, gör ett menyval där Marvin tar emot två namn, du kan räkna med att båda namnen bara innehåller små bokstäver. Slå ihop namnen till ett, ex. “brad” och “angelina” blir “brangelina”. I det första namnet hitta ska du hitta första vokalen och spara alla konsonanter framför den, ex. “brad” blir “br” och “ben” blir “b”. I det andra namnet ta bort alla konsonanter från början till första vokalen, ex. “brad” blir “ad”, “angelina blir “angelina” och “sheldon” blir “eldon”. Konkatenera sen den sparade delen från det första namnet med den sparade delen från det andra namnet. Vokalerna är "a e i o u y", vi räknar inte med "å ä ö". Exempel:
input: "brad", "angelina"  output: "brangelina"
input: "sheldon", "amy"   output: "shamy"
input: "ross", "rachel"   output: "rachel"
input: "britain", "exit"  output: "brexit"
 • Menyval a5: Räkna poäng, gör ett menyval där Marvin tar emot en input som ska vara en lång sträng med där varannan karaktär är en bokstav och varannan är en siffra, ex "a2b4A5s3B1". En bokstav representerar en spelare och efterföljande siffra är dess poäng. Om bokstaven är liten, får spelaren poäng, om det är en stor bokstav förlorar spelaren poäng. Räkna ut och skriv ut varje spelares totala poäng. Exempel:
input: "a2b4A5s3B1"  output: "a -3, b 3, s 3"
input: "g3l1H5l2G3l1"  output: "g 0, l 4, h -5"

Tip, nästla två for-loopar.

#Tips från coachen

Debugga och felsök med pdb.

Validera ofta. Så slipper du en massa valideringsfel i slutet av övningen.

Lycka till och hojta till i forumet om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2021-03-29: (A, moc) Ny version för att introducerar automaträttning.

Document source.

Category: python.