Bygg en teknologi-sida med CSS-Grid

By . Latest revision .

Du skall bygga om teknologi-sida på din portfolio sida med hjälp utav CSS-Grid.

Du börjar med att strukturera upp din samlingssida (portfolio/content/technology/index.md) för alla teknologier och följer sedan upp med att fixa din layout för de individuella artiklar (portfolio/content/technology/XX.md).

#Förkunskaper

Du har jobbat igenom följande tre delar i “Design med HTML5 och CSS3

Och artikeln Skapa en specifik layout i Pico som beskriver hur du kan skapa en layout för specifika sidor.

#Wireframe

Som webbutvecklare är det inte sällan man får något som kallas en wireframe av en kund eller en designer. Fokuset på dessa wireframes brukar bland annat vara att visa vilken funktionalitet som ska vara med på sidan och hur saker ska placeras på sidan. Vill du läsa mer om just wireframes så kan du göra det här.

Förberedda artiklar

Du får självklart göra egna artiklar om olika teknologier, men för att kursmomentet kan fokusera på design och att lära sig CSS Grid finns förberedda artiklar om 7 olika teknologier i exempel mappen i kursrepot under example/technologies.

#Krav

En alumni till programmet, Matilda, var snäll nog att göra fyra wireframes som ni ska efterlikna med hjälp utav CSS-Grid och/eller Flexbox. Själva designen på sidorna får ni välja, det är layout:en vi är ute efter. Om ni vill ha större bilder så kan ni trycka på bilderna för att få full storlek.

Mobilmenyn som visas i våra wireframes är den för hela portfolion. Ni behöver inte göra en till för era undersidor.

#Landningssida

 • Din landningssida skall använda sig utav en egen layout, technologies.twig
 • Din landningssida skall använda sig utav CSS-Grid.
 • Din grid ska bestå utav tre kolumner.
 • Titel för sidan och projektboxen ska vara en del av gridet och vara tre kolumner i bredd.
 • Boxarna ska ha en länk till respektive teknologi så man kan navigera vidare.
 • Sidan och dess grid ska vara responsivt genom att:
  • Besöks sidan via en telefon ska gridet istället vara en kolumn bred.

Resten av designen är upp till er att bestämma.

Vår landningssida på desktop

Vår landningssida på desktop

Vår landningssida på en telefon

Vår landningssida på en telefon

#Enskilda teknologier

 • Samtliga rapportsidor ska använda samma layout, technology.twig
 • Rapportsidorna ska använda sig av antingen CSS-Grid eller flexbox.
 • Sidan ska ha två olika kolumner
  • En sidebar som ska innehålla länkar till samtliga teknologier.
  • En content-del som ska skriva ut innehållet ifrån technology/XX.md.
 • Sidan ska vara responsiv genom att:
  • Besöks sidan via en telefon ska sidebaren döljas.

Resten av designen är upp till er att bestämma.

Vår enskilda report-sida på desktop

Vår enskilda report-sida på desktop

Vår enskilda report-sida på mobil

Vår enskilda report-sida på mobil

#Övrigt

 • Din SASS-filer ska validera enligt npm run lint.

#Extrauppgifter

 • Implementera gärna flexbox eller grid på någon annan del av din sida om du får tid över.

#Tips från coachen

Testa gärna att göra olika layouts om du får tid över.

Lycka till och hojta till i Discord om du behöver hjälp!

#Revision history

 • 2021-11-10: (A, nik) Skapad inför ht20

Document source.

Category: kurs/design-v3, grid, flex.