#Skapa en specifik layout i Pico

By . Latest revision .

I denna artikel så ska vi först börja med att kolla på hur man kan skapa en specifik layout i Pico och sen hur vi kan använda CSS-Grid för att placera ut saker på vår sida.

#Förutsättningar

Du har jobbat igenom följande tre delar i “Design med HTML5 och CSS3

#Unik Layout

Jag utgår från att ni har ett eget tema under themes/<temanamn>. Mitt tema, themes/aurora innehåller innan övningen följande filer:

[Aurora](~/git/student/design/me/portfolio) $ tree themes/aurora/
themes/aurora/
├── css
│   ├── style.css
│   └── style.min.css
├── index.twig
├── pico-theme.yml
└── scss
  ├── old.css
  └── style.scss

2 directories, 6 files

Så nu ska vi fixa en landningssida med hjälp vår egen layout-fil, så vi börjar med att göra en kopia av vår förra layout (index.twig):

# Stå i me/portfolio/themes/<erttema>
cp index.twig report.twig

Jag uppdaterar themes/aurora/report.twig så jag vet att jag hamnar på rätt sida genom att lägga till en <h1>:

<!-- Header (ca rad 65) -->
<div class="main" role="main">
  <h1>Vår egen layout från report.twig</h1>
  <div class="container">
    {{ content }}
  </div>
</div>
<!-- Footer (ca rad 72) -->

För att se ladda in vår nya layout så är det så enkelt som att uppdatera vår meta-information i den Markdown fil som vi vill använda layouten i. Jag hoppar in i content/report/index.md som är min landningssida för report och skriver dit följande längst upp i meta-informationen:

---
Title: Report
Description: This is my report page.
Template: report
---

Det nya är att vi bestämmer vilken Template vi vill använda, genom att lägga till Template: report. Den kollar då i tema-mappen för det valda temat efter en report.twig (som vi skapade innan). Vi sparar och laddar om och ser nu att vi har vår gamla report-sida, fast med en ny <h1>. Härligt.

Såhär kan vår nya layout i report se ut

Såhär kan vår nya layout i report se ut

#Grid baserad sida

Nu ska vi uppdatera vår layout så att den använder sig utav grid, iallafall content-delen av sidan. Jag är nöjd med allt som ligger utanför den nuvarande div som kallas “main” och utgår ifrån samma lilla del av koden jag länkade ovan. Jag rensar ut föregående innehåll, så det ser ut såhär:

<div class="main" role="main">
  <div class="landingpage">
    {{ content }}
  </div>
</div>

Sen så ska vi lägga dit varje kursmoment. I och med att det går att skriva HTML i våra Markdown-filer tycker jag det känns som en mer rätt väg att gå än att hårdkoda vår layout (även om den bara används på denna sidan). I min content/report/index.md, under meta-informationen, så lägger jag till samtliga kursmoment med en div runtomkring sig:

Report
==========================

<div class="kmom-box">
Kmom01
</div>

<div class="kmom-box">
Kmom02
</div>

<div class="kmom-box">
Kmom03
</div>

<div class="kmom-box">
Kmom04
</div>

<div class="kmom-box">
Kmom05
</div>

<div class="kmom-box">
Kmom06
</div>

<div class="kmom-box project">
Kmom10
</div>

Det var det vi behövde göra i vår HTML, nu har jag en rätt bra grund för att skapa mig ett grid, så som vi gjorde i guiden. Resten kan vi lösa via SASS. Jag börjar med att göra en ny fil, themes/aurora/scss/report.scss som får innehålla allt som har med denna layout att göra, det blir renare. PS, glöm inte att importera den!

#SASS

Ett tips är att använda sig utav Firefox när man utvecklar Grid. De har ett inbyggt system för att visualisera det via devtools (vilket är det ni kommer se i resterande del av guiden).

Ännu ett sätt devtools kan hjälpa oss

Ännu ett sätt devtools kan hjälpa oss

Jag börjar med att säga att jag vill använda grid på min .landingpage som är den omslutande div:en.

/* report.scss */
.landingpage {
  display: grid;
}

Vi kan testköra här och se vad som händer, npm run style.

Steg 1

Steg 1

Ja det var ju inte så spännande. Men det kan vi lösa med några steg till. Jag börjar med att säga att min rubrik ska sträcka sig över 3 kolumner. Jag lägger även till justify-self: center för att centrera den i dessa tre kolumner.

.landingpage h1 {
  grid-column: span 3;
  justify-self: center;
}

Vi testar igen och ser att resultatet redan nu ser ganska bra ut. Anledningen till att detta fungerar som det gör nedan är för att vi sätter vårt grid till tre i bredd (med hjälp utav grid-column: span 3). Standard så tar varje element i vårt grid upp en ruta, så vi får följande resultat:

Steg 2

Steg 2

Vi applicerar samma grid-column: span 3 till vår kmom10, det är ju trots allt ett projekt som tar lite längre tid än kursmomenten.

.kmom-box.project {
  grid-column: span 3;
}

Visuellt just nu ser vi ingen skillnad, men om du håller på div:en i devtools ser du att den har 100% bredd. Sista saken jag tänkte visa i denna artikel, innan ni får köra själva, är ett sett att fixa spacingen i ett grid. Jag utökar min .landingpage klass:

.landingpage {
  display: grid;
  gap: 1em 1em;
}

Vilket lägger en 1em mellan alla delar i gridet. Det kan se ut såhär:

#Fullständigt exempel

I example/report_grid (GitHub-repot) finns ett fullständigt exempel. i content/report finns allt innehåll och i themes/example finns mallar och stil i filerna reports.twig, report.twig och style.css.

#Avslutningsvis

Nu har jag visat grunden för att ni ska kunna göra er landningssida. I uppgiften så ska ni lösa så den fungerar repsponsivt och mitt tips är att kolla lite extra på grid-column: span X och testa runt tillsammans med media queries. Lycka till!

#Revision history

 • 2020-11-12: (A, nik) Skapad inför HT2020.

Document source.

Category: pico, layout, grid, flex.