Kmom06: Egen modul

By . Latest revision .

Som en del i infrastrukturen kring JavaScript finns pakethanteraren npm som erbjuder en hantering av återanvändbara moduler och färdiga program. Från början var npm utvecklat i samband med att Node.js växte fram. Numer ser vi både färdiga program, klient- och server-moduler som distribueras via npm.

Vi dedikerar detta kursmoment till att forma en egen modul som publiceras på npm och som sedan återanvänds i din applikation.

Du väljer själv en mindre del av din applikation som skall formas som en egen modul med eget Git-repo på GitHub med enhetstester och CI-kedja samt publicering på npm. Därefter kan du åter installera och använda modulen som en fristående modul i din applikation.

Jämförelse mellan antal paket på tre olika modulbibliotek för JavaScript, Python och PHP. Bild från [Module counts](http://www.modulecounts.com/).

Jämförelse mellan antal paket på tre olika modulbibliotek för JavaScript, Python och PHP. Bild från Module counts.

I bilden ovan ser vi den exponentiella tillväxten av paket som publicerats på npm sedan starten.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Läsanvisningar

(ca: 2-4 studietimmar)

#Material

Kika igenom följande material.

  1. Jämför tillväxten och omfattningen för olika modulbibliotek för olika programmeringsspråk via webbtjänsten Module Counts. Det är bara för att ge dig en känsla för omfattningen av moduler på npm, jmfört med andra programmeringsspråk.

  2. Kika igenom webbplatsen för npm och se hur den presenterar npm-paket. Skapa ett konto på webbplatsen och förbered dig att skapa en modul.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-15 studietimmar)

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

  1. Gör uppgiften “Publicera en modul till NPM”. Du skall bekanta dig med npm genom att publicera en av dina moduler som ett npm-paket. Modulen du väljer måste du återanvända i din applikation. Du jobbar i me/app och eventuellt i fler underkataloger/repon. Din modul kan ha ett eget repo under me/module om du så väljer.

  2. Gör uppgiften “Färdigställ din redovisa-sida i ramverk2”. Det handlar mest om att dokumentera hur din redovisa-sida fungerar samt lägga till npm run-skript om det saknas.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Lägg extra tid på skrivandet i detta inledande momentet då redovisningstexten är mer omfattande än du är van vid.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

  • Reflektera över vikten av infrastruktur för moduler för ett programmeringsspråk.
  • Vill du ge dig på att förklara att just npm är den tjänsten som växt snabbast av de modulerkataloger som presenteras på webbplatsen “Module Counts”?
  • Reflektera över hur arbetet gick att välja, separera, publisera och sedan åter integrera module i din applikation.
  • Sista uppgiften om att dokumentera och färdigställa redovisa-sidan, tog det mycket tid eller hade du allt klart?

Har du frågor eller funderingar så ställer du dem i forumet.

#Revision history

  • 2017-12-05: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.