Kmom01: Express

By . Latest revision .

Vi skall bygga grunden till en applikations/webbplats med hjälp av ramverket Express. Express bygger på Node.js. Webbplatsen får bli vår me-sida och det blir en grund att jobba vidare på i kursen.

Me-sidan får bli ett eget repo på GitHub som vi kopplar ihop med externa tjänster för automatiskt builds och kodkvalitet som blir basen i ett CI-flöde (Continuous integration).

Node.js med webb- och applikationsservern Express.

Node.js med webb- och applikationsservern Express.

Tänk dig in i rollen som systemarkitekt på ett företag där du är den som gör teknikvalen till nästa projekt. Du skall göra teknikval som hela ditt utvecklargäng sedan skall använda. Du har valt Express och nu behöver du sätta dig in i det så du kan coacha ditt team. Tänk så, det blir en bra attityd inför kursmomentet.

(Detta är instruktionen för kursmomentet och omfattar det som skall göras inom ramen för kursmomentet. Momentet omfattar cirka 20 studietimmar inklusive läsning, arbete med övningar och uppgifter, felsökning, problemlösning, redovisning och eftertanke. Läs igenom hela kursmomentet innan du börjar jobba. Om möjligt – planera och prioritera var du vill lägga tiden.)

#Förkunskaper

Denna kurs bygger vidare på det du lärt dig under första året på programmet Webbprogrammering och de kurserna du tagit fram tills nu, inklusive ramverk1. Även om du har några kurser/kmom släpande efter dig så bör du kunna genomföra kursen. Möjligen kan du uppfatta kursen som krävande, men det finns vägval där du själv kan bestämma nivån på komplexitet och användandet av nya tekniker.

Kursens fokus är att utvärdera, välja och använda tekniker för att sammanfoga dem i ett större sammanhang där servrar samverkar. Grunden för kursen är programmeringspråket JavaScript.

#Labbmiljön

(ca: 2-4 studietimmar)

Det finns en längre beskrivning om kursens labbmiljö. Läs den om du är osäker på vad som skall göras, eller om detta är din första dbwebb-kurs.

Den korta varianten är att du behöver installera labbmiljön, uppdatera dbwebb-cli samt klona och initiera kursrepot.

# Gå till din katalog för dbwebb-kurser
dbwebb selfupdate
dbwebb clone ramverk2
cd ramverk2
dbwebb init

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar)

#Material

Kika igenom följande material.

  1. Webbplatsen för ramverket Express ger dig det du behöver för att komma igång. Med din erfarenhet av andra ramverk så har du god koll på vad du vill leta efter. Använd webbplatsen och dess dokumentation som källan och kör på senaste versionen.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 6-10 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övningar, de behövs normalt för att klara uppgifterna.

  1. Jobba igenom artikeln “Node.js webbserver med Express” för att komma igång med webb- och applikationsservern Express i Node.js. Spara dina exempelprogram i me/kmom01/express.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

  1. Gör uppgiften “Bygg en me-sida till ramverk2”. Det handlar om att bygga din me-sida med Express och publicera på Github. Spara allt under me/redovisa.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

Läs instruktionen om hur du skall redovisa.

Lägg extra tid på skrivandet i detta inledande momentet då redovisningstexten är mer omfattande än du är van vid.

Se till att följande frågor besvaras i texten:

  • Berätta utförligt om din syn på Express och Pug och hur de samverkar. Relatera till andra ramverk du jobbat med. Lyft fram de fördelar och eventuellt nackdelar du finner, eller bara notera skillnader och likheter.
  • Berätta om din katalogstruktur och hur du organiserade din kod, hur tänkte du?
  • Använde du någon form av scaffolding som Express erbjuder?
  • Jobbar du med Markdown för innehållet, eller annat liknande?

Har du frågor eller funderingar så ställer du dem i forumet.

#Revision history

  • 2017-10-16: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.