Kmom07/10: Projekt och examination

By . Latest revision .

Detta kursmoment avslutar och examinerar kursen.

Upplägget är enligt följande:

  • Projektet och redovisning (20-80h)

Totalt omfattar kursmomentet (07/10) ca 20+20+20+20 studietimmar.

Arbete pågår.

#Revision history

  • 2020-12-07: (C, mos) Stycke om video.
  • 2018-12-12: (B, mos) Genomgången inför ramverk1 v2.
  • 2017-10-09: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.