Kmom01: Kom igång med JavaScript

By . Latest revision .

Kom igång och skaffa en grund att stå på i form av utvecklingsmiljö, manualer och lite testprogram. Vi avslutar med lite programmeringsövningar och du får bygga en me-sida där du visar upp din egna “baddie” som du styr runt med JavaScript och CSS3.

Bygg en struktur för HTML, CSS och JavaScript och lär dig utvecklings- och testverktygen.

Bygg en struktur för HTML, CSS och JavaScript och lär dig utvecklings- och testverktygen.

Lär dig JavaScript och lite CSS3 animationer med en egen baddie.

Lär dig JavaScript och lite CSS3 animationer med en egen baddie.

(Momentet omfattar totalt ca: 20 studietimmar, inklusive läsning, arbete, problemlösning och eftertanke.)

#Läsanvisningar

(ca: 4-6 studietimmar, inklusive extra läsning i referenslitteraturen efter eget val)

#Kurslitteratur

Bekanta dig med kurslitteraturen och läs de inledande kapitlen i varje bok för att komma igång med läsandet.

Läs följande:

 1. JavaScript: The Good Parts

  • Ch 1: Good Parts
  • Ch 9: Style
  • Ch 10: Beautiful features
  • App A: Awful parts
  • App B: Bad parts
  • App C: JSLint
 2. Pro HTML5 Programming

  • Ch 1: overview of HTML5
 3. jQuery Novice To Ninja

  • Ch 1: Falling in Love with jQuery

#Lektionsmaterial

Följande föreläsningsmaterial användes i samband med campus-kursen höstterminen 2013. Det kan vara av intresse att skumma igen – även för distansstudenten.

#Lästips

Det viktigaste är att orientera sig bland de resurser som finns tillgängliga kring JavaScript. Mozilla Developer Network är en av de bättre. Bekanta dig med den.

När du kan ett programmeringsspråk är det lättare att lära sig ett nytt. Här är en artikel som ger dig en snabb “återintroduktion” till JavaScript.

#Övningar & Uppgifter

(ca: 8-12 studietimmar)

#Övningar

Gör följande övning, de behövs för att klara uppgifterna.

Jobba igenom övningen som innehåller både läsanvisningar och kodningsövningar som du skall göra. Detta är kärnan i kmom01 och ger dig en viktig grund att stå på. Missar du grunden så kommer du att famla i mörker i resten av kursen.

#Uppgifter

Följande uppgifter skall utföras och resultatet skall redovisas via me-sidan.

 1. Gör en me-sida som innehåller en presentation av dig själv och en sida för alla redovisningstexter i kursen.

 2. Gör en mall för dina exempelprogram, inklusive en mall i JSFiddle. Länka till mallarna från din me-sida.

 3. Redovisa dina kodexempel från uppgiften “JavaScript - argh! - måste jag?”, gör dem tillgängliga via din me-sida.

 4. Gör en baddie som du kan styra med tangenter och mus. Namnge din baddie och inkludera den i din me-sida.

#Extra

 1. Använd CSS3 transforms och transitions för att skapa extra konster med din baddie, kanske en stående dubbel saltomortal framåt.

#Resultat & Redovisning

(ca: 1-2 studietimmar)

 1. Skriv redovisningstext på din me-sida. Skriv ett stycke (minst 15 meningar) om kursmomentet. Reflektera över svårigheter, problem, lösningar, erfarenheter, lärdomar, resultatet, etc.

 2. Se till att följande frågor besvaras i texten:

  • Vilken utvecklingsmiljö använder du?
  • Hur väl känner du till JavaScript?
  • Vilken uppfattning har du av JavaScript så här långt?
  • Berätta vilka exempelprogram du gjorde och länka till dem.
  • Beskriv hur du gjort din baddie och vilka konster den kan.
  • Gjorde du extrauppgiften och utbildade din baddie med något extra?
 3. Kopiera texten och lämna in den på redovisningen ITs tillsammans med en länk till din me-sida. Läraren kommer snabbt kolla igenom dem. Betyg är G (godkänd) eller komplettera (komplettera -> gör om -> gör bättre). Betyget baseras på din redovisningstext samt att din me-sida fungerar.

 4. Ta ytterligare en kopia av redovisningstexten och gör ett inlägg i kursforumet. Visa upp vad du gjort och berätta att du är klar. Länka till din me-sida.

Klart! Läs gärna dina med-studenters inlämningar och ställ dina frågor i forumet. Se till att du får dina frågor besvarade.

#Revision history

 • 2013-12-10: (C, mos) Formaterade om inledningen.
 • 2013-11-18: (B, mos) Kompletterad med föreläsningsmaterial från hösten 2013.
 • 2012-10-29: (A, mos) Första utgåvan.

Document source.