Kursformalia hösten 2020, läsperiod 1

By . Latest revision .

Kursformalia berör detaljer om kurstillfället och visar när det sker, vilka som är ansvariga och vilka studentgrupper som deltar samt information om kursens genomförande.

#Kurstillfälle

Kurstillfället pågår under läsperiod 1, hösten 2020.

Kurstillfället pågår 10 veckor, det startar v35 och avslutas v44 (2020-08-31 - 2020-11-01).

#Lärarteam

Följande är lärarteamet för kursen.

Bild Vem Roll Kontakt och info
Mikael Mikael Roos (mos) Examinator, kursansvarig, lärare mos@bth.se, BTH, mikaelroos.se
Niklas Niklas Andersson (Aurora) Lärare nik@bth.se, BTH, GitHub, Linkedin

Dessutom tillkommer ett antal lärarassistener som hjälper till med rättning och handledning.

#Studentgrupper

Följande studentgrupper/utbildningar deltar i kurstillfället.

Utbildning Kurstillfälle Format Utbildningsplan Ansvarig
Webbprogrammering 180hp PA1439 ht20lp1 Campus PAGWE20 Mikael Roos mos@bth.se
Webbprogrammering 120hp PA1439 ht20lp1 Distans PAGWG20 Mikael Roos mos@bth.se
Webbprogrammering och databaser 30hp PA1439 ht20lp1 Distans Se kursssidan Mikael Roos mos@bth.se

Kursägare och studierektor

Detta kurstillfälle ägs av institutionen för datavetenskap (DIDA).

Roll Vem
Prefekt Veronica Sundstedt
Studierektor Emil Folino
Studierektor Birgitta Hermansson

Studentkår och utbildningsförening

Denna kurs ligger inom ramen för utbildningsföreningen BITS arbete inom Blekinge Studentkår. Utbildningsföreningen jobbar med kvalitetssäkring och uppföljning av kvalitet på kurser och program och kan vara samtalspart för studenter.

#Revision history

  • 2020-06-17: (A, mos) Ny för ht20.

Document source.