Resultat och redovisning

By . Latest revision .

Som ett sista steg i varje kursmoment skall du redovisa. Gör så här.

#Skriv redovisningstext

Skriv en redovisningstext och redovisa dina reflektioner från kursmomentet.

Besvara de specifika frågor som finns för varje kursmoment.

Reflektera över svårigheter, problem, lösningar, erfarenheter, lärdomar, resultatet, etc.

Kan du koppla och jämföra (reflektera) dina lärdomar från nuvarande kursmoment mot andra kursmoment, kurser eller andra lärdomar du har sedan tidigare?

Skriv ett stycke om 15-30 meningar, försök väva in frågorna i löpande text.

Spara redovisningstexten enligt följande.

Kursmoment Fil för redovisningstext
kmom01 me/kmom01/me1/report.php
kmom02 me/kmom02/me2/report.php
kmom03 me/kmom03/me3/report.php
kmom04 me/kmom04/me4/report.php
kmom05 me/kmom05/me5/report.php
kmom06 me/kmom06/me6/report.php
kmom10 me/kmom06/me6/report.php

När du är klar innehåller filen me/kmom06/me6/report.php samtliga redovisningstexter från alla kursmoment.

#Ladda upp och publicera din kurskatalog

Ladda upp din kurskatalog med alla dina övningar genom att göra följande kommandon i terminalen.

# Gå till din kurskatalog
dbwebb publish me

Den länken som visas i utskriften av kommandot, är länken till din me-sida. Där kan du se ditt publicerade resultat.

Rätta eventuella fel som dyker upp. Det som du laddar upp måste vara felfritt.

#Kopiera redovisningstexten till Canvas

Kopiera redovisningstexten och lämna in den på redovisningen i Canvas tillsammans med en länk till din me-sida.

Läraren kommer snabbt kolla igenom din redovisningstext och uppgifterna. Betyg är G (godkänd) eller U/komplettera (komplettera → gör om → gör bättre). Bedömningen baseras på din redovisningstext samt att din me-sida fungerar tillsammans med kursmomentets övningar.

#Feedback och frågor

Vilken feedback kan jag förvänta mig?

Ställ dina frågor och funderingar i forumet. Se till att du får dina frågor besvarade. Fråga igen om något är oklart. Se till att alltid skapa en tråd i forumet om du funderar på något.

#Hur testas mitt resultat?

Den som rättar och kontrollerar din inlämning utgår från följande kommando.

dbwebb inspect kmom01

Byt ut kmom01 mot det kursmoment du vill inspektera.

Du kan själv provköra och se samma resultat som läraren ser. Det är en mycket god idé att alltid testköra sin inlämning på samma sätt som rättaren gör. Du sparar tid genom att själv upptäcka eventuella slarvfel.

#Klart!

Kika gärna på Andreas video när han rättar valideringsfel, kör inspect och lämnar in kmom01 genom att publicera till studentservern och lämna in på Canvas. Videon är för python-kursen men samma handhavande gäller i htmlphp, det är bara andra programmeringsspråk.

Andreas visar hur man lämnar in kmom01 i python-kursen.

Ta en kort mental paus innan du ger dig på nästa kursmoment.

#Revision history

  • 2020-08-28: (E, mos) Ny video som visar inlämningen.
  • 2018-08-16: (D, mos) Bort redovisning i forum samt bytte ITs mot Canvas.
  • 2017-06-15: (C, mos) Nytt stycke om feedback.
  • 2015-08-06: (B, mos) Var man sparar redovisningstexter i kursrepot.
  • 2015-03-17: (A, mos) Första utgåvan för htmlphp kursen.

Document source.