Introduktion till Devops appen

By . Latest revision .

Introduktion till projektet vi ska jobba med i hela kursen. Vi ska titta på lite kod, strukturen och de olika verktygen som används för appen.

Vi behöver ett projekt/en app att jobba med när vi ska lära oss devops. Jag har redan skapat en blog som du ska använda och jobba vidare med i kursen. Bloggen baseras på The Flask mega tutorial. I den genomgången visar Miguel hur man skapar en blog i Flask från grunden till att driftsätta den.

#Appen

Koden för appen är redan klar och finns i repot devops, börja med att forka och klona din fork av repot. För att forka repot, klicka på knappen `Fork’ uppe till vänster på Github sidan.

Här följer några videos som du kan kolla på för att sätta upp bloggen, få en uppfattning av hur den fungerar och hur koden ser ut. Använd även The Flask mega tutorial för att förstå koden.

Ni kan behöva uppdatera pip3 för att kunna installera paketen som behövs.

python3 -m pip install --upgrade pip  
python3 -m pip install --upgrade setuptools

110 Introduktion till app strukturen och repot.

111 Genomgång av appens kod.

112 Genomgång av koden för testerna.

#Länkar till allt som appen är byggd med

Flask och Jinja2 och dess förkunskaper kan du använda för att lite snabbt få kolla på Flask.

SQLAlchemy and You introducerar SQLAlchemy och visar upp grundliga exempel.

FLask SQLAlchemy dokumentation för SQLAlchemy paketet vi använder.

Pytest använder vi för testning.

Understanding the Python Mock Object Library här förklaras hur mock och patch fungerar.

Flask WTF använder vi för att skapa formulär integrerat med Flask.

Flask-Migrate migrerar SQLAlchemy kod till databaser.

FLask-Login användare hantering med session.

Flask-Moment formaterar datum och tid i Jinja2 templates med moment.js.

Flask-Bootstrap addon för bootstrap i Jinja2 och WTF.

python-dotenv Gör om key-value par till miljövariabler.

#Revision history

  • 2019-06-24: (A, aar) Första utgåvan inför kursen devops.

Document source.

Category: devops.