Kursformalia våren 2024, läsperiod 3

By . Latest revision .

Kursformalia berör detaljer om kurstillfället och visar när det sker, vilka som är ansvariga och vilka studentgrupper som deltar samt information om kursens genomförande.

#Kurstillfälle

Kurstillfället pågår under läsperiod 3, under 10 veckor, det startar v03 och avslutas v12 (2024-01-15 - 2024-03-24).

#Lärarteam

Följande är lärarteamet för kursen.

Bild Vem Chatt Kontakt och info Roll
Mikael Mikael Roos mos mos@bth.se, BTH, GitHub, Linkedin, mikaelroos.se Examinator, kursansvarig, lärare
Kenneth Kenneth Lewenhagen lew klw@bth.se, BTH, GitHub, Facebook, Linkedin Lärare
Marie Marie Grahn Marie grm@bth.se, BTH, GitHub, LinkedIn Lärare
Emil Emil Folino efobth efo@bth.se, BTH, GitHub, LinkedIn Lärare

Dessutom tillkommer ett antal lärarassistenter som hjälper till med rättning och handledning.

#Studentgrupper

Följande studentgrupper/utbildningar deltar i kurstillfället.

Utbildning Kurstillfälle Format Utbildningsplan Ansvarig
Webbprogrammering 180hp DV1606 Campus PAGWE23 Mikael Roos mos@bth.se
Webbprogrammering 120hp DV1606 Distans PAGWG23 Mikael Roos mos@bth.se
Webbprogrammering och databaser 30hp DV1606 Distans Mikael Roos mos@bth.se
Software Engineering 180hp DV1605 Campus PAGPT23 Torbjörn Fridensköld torbjorn.fridenskold@bth.se

Kursägare och studierektor

Detta kurstillfälle ägs av institutionen för datavetenskap (DIDA).

Roll Vem
Prefekt Bo Peterson
Studierektor Birgitta Hermansson

Studentkår och utbildningsförening

Denna kurs ligger inom ramen för utbildningsföreningen BITS arbete inom Blekinge Studentkår. Utbildningsföreningen jobbar med kvalitetssäkring och uppföljning av kvalitet på kurser och program och kan vara samtalspart för studenter.

#Revision history

  • 2023-12-13: (A, mos) Ny för vt24.

Document source.