Läromaterial våren 2022, läsperiod 3

By . Latest revision .

Följande visar hur kursens läromaterial är uppdelat och publicerat samt vilka verktyg som används vid undervisningen.

#Lärplattformen Canvas

Allt kursmaterial nås via kurssidan på Canvas.

Här publiceras även större meddelanden rörande kursen.

#Kurssida dbwebb.se

En stor del av kursmaterialet finns tillgängligt via kurssidan på den öppna webbplatsen dbwebb.se.

#Kursrepo GitHub

Kursrepot finns via GitHub, det innehåller en struktur där allt kursmaterial skall publiceras.

För att jobba med kursrepot används kommandot dbwebb-cli.

#Labbmiljö

Det används en labbmiljö som består av ett antal programvaror som du behöver installera på din dator.

Installationen av labbmiljön sker i samband med de kursmoment där programvarorna används.

#Chatt via Discord och Gitter

Det finns en kurschatt i Discord där du kan umgås med studenter, lärare och få eller ge hjälp. Se till att du har tillgång till den.

Via Discord kan du även dela din skärm och se din lärares delade skärm samt prata.

Du får en invite till Discord via Canvas, eller be din lärare om det.

Chatter är bra för snabba och korta svar, eller direkt felsökning. Dock är det lätt att en fråga försvinner i chatt-flödet och då kan du istället använda forumet.

Discord används ibland vid handledningstillfällen.

#Forum via GitHub

Som diskussionsforum används GitHub issues på kursrepot. Där kan du ställa frågor om kursen och be om hjälp eller feedback.

Forumtrådar är bra för att reda ut saker och få långa och utredande svar på dina funderingar. Fråga tills du har fått ett bra svar.

#Undervisning Zoom

Vissa föreläsningar och handledningstillfällen kan ske online via Zoom i kurssspecifika rum.

Vissa av dessa tillfällen spelas in och sparas i en spellista på YouTube. Föreläsningar brukar spelas in och handledningstillfällen spelas inte in.

#Videor

När det sker streamade (eller inspelade) genomgångar och föreläsningar så sker de ofta via Youtube-kanalen för dbwebb.

Det som streamas sparas även i en spellista på YouTube så att du kan se det när det passar dig.

Tidigare kurstillfällen kan ses via andra spellistor.

#Kursfeedback

Under kursens gång används GitHub issues som ett forumför kursen och där finns en issue där vi samlar in kursfeedback under kursens gång.

Där finns även sparat tidigare kurstillfällens kursfeedback.

#Revision history

  • 2021-12-20: (A, mos) Ny för vt22.

Document source.