APT, apt och pakethantering

By . Latest revision .

När vi hanterar program i Linux använder vi oss utav en pakethanterare. Paketen består av det som behövs för att programmen ska fungera och Debian och Debian-baserade distributioner (tex Ubuntu) använder systemet APT (Advanced package tool) för att hantera dem. APT i sin tur tillhandahåller kommandot apt-get och det nyare kommandot apt. Den lägsta nivån av pakethanterare är dpkg (Debian Package). APT är med andra ord en mer användarvänlig front-end över systemet APT.

Du har redan använd pakethanterare i andra kurser, till exempel composer i PHP, npm i JavaScript, pip i Python osv.

#Paketlistor

Innan vi kan börja installera program bör vi förstå hur det ligger till med paketlistor och de grundläggande kommandona.

När vi installerar program utgår vi ifrån .deb filer som finns i så kallade “repositories” (arkiv). Det är servrar som tillhandahåller installationsfilerna för diverse program. Det finns 4 officiella repositories: “main”, “restricted”, “universe” och “multiverse”.

main innehåller open-source mjukvara och program från Ubuntu. restricted innehåller licensierade installationsfiler, tex drivrutiner. universe innehåller publik och open-source mjukvara. multiverse innehåller licensierad programvara.

Fri programvara Inte fri programvara
Support main restricted
Ingen support universe multiverse

Vi kan se vilka som används i filen /etc/apt/sources.list. Följande format används: <type> <url> <release-name> <repository-name>.

En rad ur filen kan se ut så här:

deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates universe

#Kommandot apt

För att hantera alla paket och pakethanteraren använder vi kommandot apt. Det är en nyare variant på tidigare kommandon, bland annat apt-get och apt-search. De tidigare versionerna är mer lågnivå än det nyare apt så hanteringen är en del förenklad.

Kommando vad händer?
apt update Uppdatera paketlistorna
apt install Installera mjukvara
apt search Sök efter mjukvara
apt upgrade Uppgradera mjukvara
apt list –upgradable Se vilka program som kan upgraderas

#Snap

Numer kan man stöta på programmet snap. Många program finns tillgängliga via APT men via Snap kan utvecklare paketera ihop sina program och distribuera dem till användarna. Allt som behövs kommer “sandboxat” i paketet.

#Övriga pakethanterare

Andra Linux distributioner kan använda andra pakethanterare, tex rpm, pacman, yum med flera.

#Revision history

  • 2022-04-28: (A, lew) Första utgåvan inför kursen vlinux ht22.

Document source.

Category: linux.